Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAŠKOVIĆ, Karlo (Dragutin), foto-amater (Bratislava, 29. XII. 1873 — Beč, 12. I. 1900). Sin Ivana IX. i Julije, rođ. Erdődy, slikarice. Pouku primao od svećenika, poslije kanonika đakovačkog, Jakše Pliverića, a ispite polagao u zagrebačkoj gimnaziji. Zatim studirao u Budimpešti. God. 1898. bio izabran za općinskog odbornika u Bednji, ali je tragična nezgoda u lovu ubrzo prekinula njegov životni put. — Fotografijom se počeo baviti 1892. Iz razdoblja 1894–99. sačuvano je nekoliko stotina njegovih snimaka (dijelom negativa, dijelom pozitiva i dijapozitiva), nastalih u Hrvatskom zagorju i na mnogobrojnim putovanjima od Mađarske do Istre, Hrvatskog primorja i Dubrovnika. Posebice su zanimljivi snimci brzih pokreta, zatim seljaka, djelomice u narodnoj nošnji, ljudi pri radu te brodova na moru. God. 1895. primljen je u članstvo bečkoga Camera Cluba. Jedan je od najistaknutijih hrvatskih foto-amatera u XIX. st.

LIT.: M. Jurić Zagorka (-ka.): Grof Dragutin Drašković. Obzor, 41(1900) 24. II, str. 3–4. — M. Tonković: Juraj i Karlo Drašković kao fotografi (katalog izložbe). Zagreb 1985.
 
Nada Grčević (1993)