Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAŠKOVIĆ, Paulin (Paulus), skradinski biskup (?, nakon 1250 — Skradin, prije 7. VII. 1326). Vjerojatno potječe iz hrvatske plemićke obitelji Draškovića. Spominje se u kronici Splićanina Mihe Madijeva, prema kojoj ga je mačem pogubio sin Marka Bribirskog, i u buli pape Ivana XXII. od 7. VII. 1326, kojom je za skradinskog biskupa imenovan novi biskup Andrija Musculus. Iz tih se podataka ne da točno utvrditi koliko je godina bio skradinskim biskupom i koje je godine ubijen. Zna se da je 1319. još bio živ skradinski biskup Nikola, a 1326. već je bio imenovan Paulinov nasljednik. D. Farlati je Paulinovu nasilnu smrt pripisao nasiljima koja je navodno dao izvršiti ban Mladen II. Bribirski 1322, što V. Klaić s pravom odbacuje kao Farlatijevo domišljanje bez oslonca u izvorima; C. Eubel navodi da je umro 1320.

LIT.: Miha Madijev de Barbazanis: Historia (u: J. Lucius, De Regno Dalmatiae et Croatiae. Amstelaedami 16682, 380; Legende i kronike. Split 1977, 182). — D. Farlati: Illyricum sacrum, 4. Venetiis 1769, 17–18. — V. Klaić: Bribirski knezovi od plemena Šubić do god. 1347. Zagreb 1897, 136–137. — C. Eubel: Hierarchia catholica medii aevi 1198–1431, 1. Monasterii 1898, 461. — T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 9. Zagreb 1911, 298.
 
Slavko Kovačić (1993)