Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDERLE, Václav Lev, slikar (Krejcar, Češka, 25. VIII 1859 — Lázné Poděbradech, Češka, 27. VI 1944). Otac mu je bio šumarski činovnik na imanju kneza Thurn-Taxisa, ali je rano umro. Stoga A. nakon više realke u Litomyšlu (gdje je njegov učitelj risanja L. Ferber zapazio dječakov crtački dar) nije mogao studirati slikarstvo. Polazio je Hochschule für Bodenkultur, Abteilung: Forstwirtschaft (Visoku školu za šumarstvo) u Beču, a samo usporedno Akademie der bildenden Künste (Akademiju likovnih umjetnosti) (pejzašno slikarstvo). Čitavog je života službovao kao šumar, najprije u Češkoj, zatim u Hrvatskoj 1888–1899 te u Würtembergu. — U dokolici je crtao motive iz prirode i života u šumi te ih slao različnim listovima (češkim: Zlatá Praha, Světozár i Paleček; njemačkim: Über Land und Meer, Neue Illustrierte i Weidmann); za boravka u Hrvatskoj surađivao je u Viencu (1888, 1890, 1891), Nadi te Domu i svietu (1899). Za izdavačku kuću L. Hartman (Kugli i Deutsch) u Zagrebu ilustrirao je niz izdanja: Hrvatsko primorje i Gorski kotar D. Hirca, Smrt Smail-age Čengića I. Mažuranića, Gorski vijenac P. Petrovića Njegoša, Srce E. de Amicisa, Razgovor ugodni naroda slovinskoga A. Kačića Miošića i dr. Boravio je tri godine u Gorskom kotaru. Njegove slike prirode i ljudi tog kraja i Hrvatskog primorja vjerodostojne su i impresivne, a izbor motiva i likovna obrada daju njegovim djelima često i socijalnu notu. — Djela mu se odlikuju dobrim i sigurnim crtežom, vještom kompozicijom, a prema ukusu vremena svoje prikaze uokviruje dekoracijom od cvjetnih elemenata.

LIT.: Dragutin Hirc: Gorski kotar (Predgovor). Zagreb 1898. — Vaclav Anderle. Dom i sviet, 12(1899) 8, str. 157. — Marijana Schneider: Gradovi i krajevi na slikama i crtežima od 1800. do 1940 (katalog izložbe). Zagreb 1977, 28.
 
Marijana Schneider (1983)