Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDRASSY, Ljudevit, pravni pisac i pedagog (Stubičke Toplice, 17. VIII 1869 — Zagreb, 30. X 1955). Sin je Miroslava, županijskog suca. Na zagrebačkomu Pravnom fakultetu završio je studij prava i doktorirao 1893. Na istom fakultetu habilitirao se za docenta rimskog prava raspravom Najstarija rimska oporuka i libera testamentificatio. Predavao je povijest i institucije rimskog prava, od 1899. kao izvanredni a od 1902. do 1940. kao redoviti profesar. Svojim nastavničkim radom dao je temelje pravnog obrazovanja mnogim generacijama pravnika u Hrvatskoj. Tri puta bio je i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Objavio je nekoliko stručnih rasprava i prinosa u Mjesečniku Pravničkoga društva u Zagrebu (1916, 1917, 1918). Priredio je drugo, treće i četvrto izdanje udžbenika Juliusa Barona Institucije rimskoga prava (Zagreb, 1906, 1913, 1925). Bavio se i raznim sportovima, osobito klizanjem, tenisom i biciklizmom. Bio je dugogodišnji član i odbornik Prvoga hrvatskog klizačkog društva. God. 1909. izabran je za predsjednika Privremenog odbora Hrvatskoga športskog saveza, a 1911. za prvog predsjednika tog saveza.

DJELA: Starina i autentičnost zakona XII ploča. Mjesečnik Pravničkoga društva, 31(1905) br. 2–5. — Rimska pravna povijest. Ustavi vrela (skripta). Zagreb 1913, 19302.
 
Hodimir Sirotković (1983)