Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDREIS, Dominik, pjesnik, pisac i prevodilac (Trogir, 1586 — Trogir, 11. X 1658). Potječe iz trogirske plemićke obitelji Andreis, iz grane s nadimkom Laurić (po baki Lauri Papalić); sin Pavla. Školovao se u Trogiru. God. 1608. oženio se Katarinom Vitturi te s njom imao kćerku Jakubinu i sina Pavla, povjesničara Trogira. Isticao se u javnom životu grada. Za kandijskog rata 1646. i 1647. bio je među izaslanicima rodnoga grada kod zadarskog providura tražeći pomoć za obranu grada od turskih prodora iz Bosne. Tada je isposlovao bolje naoružanje i bolju opskrbu hranom te osiguranje gradskih utvrda. U njegovoj književnoj ostavštini nalazi se prikupljena rukopisna građa o životu sv. Ivana Orsinija. Tom se građom poslije poslužio talijanski književnik Giovanni Francesco Loredano, prijatelj Dominikova sina Pavla, te objavio kompilacijsko djelo La vita di S. Giovanni vescovo Tragurense (Venecija 1648). U arhivu obitelji Garanjin-Fanfonja (danas u Historijskom arhivu grada Splita) nalazi se Dominikov autograf Discorso de Successi più notabili nell’aquisto e conservatione delli confini di Traù (objavio H. Morović), kojim se poslužio sin mu Pavao pišući djelo Storia della città di Traù. Vjerojatno je Dominikova i latinska pjesma (6 stihova) napisana 1614. u povodu smrti Petra Lucića: In Eiusdem obitu Dominicus Andronicus Pat (ritius)… što se čuva u Naučnoj biblioteci u Zadru u rukopisu Varia Dalmatica. A. se družio s talijanskim književnicima i zanimao se za kulturna zbivanja u Italiji. Ako je točna Berićeva tvrdnja, da je D. Andreis nosio i ime Dominik Laurić, tada bi on bio prvi u nas prevodilac velikog epskog spjeva Giambattista Marina Strage degli innocenti. U tom slučaju bi po M. Ivaniševiću, Andreis bio i hrvatski pjesnik – autor rimovane molitve Letanie Suetoga Iuanna Troghirskoga… koja je potpisana »Domi Laurichia vlastelina troghirskoga«, a koja se čuva u Arhivu JAZU u Zagrebu. Pjesma je datirana godinom 1632 (ili 1638? ili 1648?). Talijanski književnik Girolamo Brusoni posvetio je Dominiku crkveno prikazanje u stihovima San Giovanni vescovo di Traù, tiskano u Veneciji 1656. Andreisovom zaslugom djelo se s velikim uspjehom prikazivalo tri puta u tijeku 1657. u Trogiru u crkvi Sv. Dominika zajedno s umecima Intermedi recitati nella rappresentazione di San Giovanni vescovo di Traù. Intermedi su tiskani o Dominikovu trošku u Veneciji 1658.

LIT.: Giuseppe Sabalich: Una rappresentazione sacra a Traù. Rivista dalmatica, 3(1902–1903) VI/4, str. 34–35; 5, str. 137–139, 145–146. — Arnolfo Bacotich: Della vita e delle opere di Paolo Andreis. Archivio storico per la Dalmazia (Roma), 2(1927) III/18, str. 273–278. — Cvito Fisković: Kuća povjesnika Pavla Andreisa u Trogiru. Split 1969, str. 217, 223. — Dušan Berić u: Leksikon pisaca Jugoslavije, 1. Novi Sad 1972. — Pavao Andreis: Povijest grada Trogira, 1. Split 1977, (Hrvoje Morović priredio djelo – Rasprava o stjecanju i čuvanju sjevernih granica trogirskog područja) 1978, II, 375–398. — Milan Ivanišević: Život svetoga Ivana Trogirskoga (u: Legende i kronike). Split 1977, 65–66. — Isti: Život svetoga Ivana Trogirskoga. Čakavska rič, 2(1978) str. 145. — Nikica Kolumbić: Rukopisni trogirski zbornik latinskih pjesama nastalih od kraja XV do početka XVII stoljeća. Mogućnosti, 27(1980) 10/11, str. 1102.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)