Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUDAN, Vinko (Vicko), pjesnik (Split, oko 1660 — Venecija, 1703). Postignuvši kao dominikanac stupanj učitelja teologije, neko je vrijeme (oko 1686) predavao u generalnom dominikanskom učilištu u Zadru. Istaknuo se i kao vrstan propovjednik, a dva puta (1694–96, 1702/03) bio je provincijal dominikanske provincije u Dalmaciji. Pokopan je u dominikanskoj crkvi Sv. Ivana i Pavla u Veneciji. — Na hrvatski jezik preveo je sakralne himne za čitavu crkvenu godinu, sastavio pjesme O upućenju Gospodinovu, Muka i smrt Isukrstova te s mnogo slikovito iskazanih detalja opjevao lik i čudesa blažene Ozane Kotorske. Taj barokni spjev od 1204 stiha znatno je opširniji od pjesama koje su o istoj temi napisali V. Bolica Kokoljić (oko 1628) te Dudanov suvremenik i redovnički subrat D. Cecić (oko 1675). Rukopisi, koje je darovao redovnicama dominikanskog samostana Sv. Pavla u Kotoru, danas se čuvaju u Nadžupskom arhivu u Perastu. Dio rukopisnog spjeva o Ozani Kotorskoj objavljen je u antologiji Poezija baroka XVII i XVIII vijeka (Titograd 1976) G. Brajkovića i M. Miloševića te u Staroj književnosti Boke (Zagreb 1993) I. Banca i S. P. Novaka.

LIT.: V. M. Babić: Radii theologici haereseo-antagonistici e thomistico dimanantes sole in Dominicano coelo super astra Dalmaticae Provinciae reflexi. Venecija 1706 (br. 39). — M. Dumanić: Synopsis virorum illustrium Spalatensium (u: A. Ciccarelli, Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato, e di parecchi altri Dalmati. Ragusa 1811). — F. Carrara: Uomini illustri di Spalato. Spalato 1846. — Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rijeka 1869, 408. — N. Luković: Blažena Ozana Kotorka. Kotor 1965, 108. — Poezija baroka XVII i XVIII vijeka. Titograd 1976, 288–298. — R. Rotković: Pregled crnogorske literature od najstarijih vremena do 1918. Stvaranje, 34(1979) 4, str. 606. — S. Krasić: Filozofsko-teološki studij Dominikanskog reda u Zadru. Zadarska revija, 36(1987) 1/2, str. 36.
 
Elizabeta Palanović (1993)