Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUH, zagrebački biskup (potkraj XI. st.). Podrijetlom Čeh ili Slovak, a pretpostavlja se da je bio benediktinac iz češkog samostana Sazave (N. Klaić). Spominje se u ispravi ostrogonskog nadbiskupa Felicijana 20. IV. 1134. Bio je prvim biskupom Zagrebačke biskupije, koju je 1094. osnovao ugarski kralj Ladislav i za njezino uzdržavanje darovao gospoštiju Dubravu između Križevaca i Čazme. U biskupsku službu uveo ga je kraljev kapelan Fancika, a u posjed gospoštije kapelan Kupan. D. je sa sobom u Zagreb donio liturgijske knjige, od kojih se neke čuvaju u Metropolitanskoj knjižnici: Sakramentarij sv. Margarete (MR 126), Pontifikalni obrednik (MR 165), Benedikcional (MR 89) i Evanđelistar (MR 153). On je začetnik posebnoga zagrebačkog crkvenog obreda, koji je 1788. ukinuo biskup M. Vrhovac.

LIT.: I. Krst. Tkalčić: Povjestni spomenici slob. kralj. grada Zagreba, 1. Zagreb 1889. — D. Kniewald: Zagrebački liturgijski kodeksi XI–XV stoljeća. Croatia sacra, 19(1940) str. 6–16, 26–30, 112, 113. — M. Barada: Važnost osnutka Zagrebačke biskupije. Kulturno poviestni zbornik Zagrebačke nadbiskupije. Zagreb 1944, 1–4. — J. Buturac: Zagrebački biskupi i nadbiskupi 1094 –1944. Ibid., 19–20. — N. Klaić: Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb 1976, 266, 268–269. — J. Buturac: Vrbovec i okolica 1134–1984. Vrbovec 1984, 176.
 
Josip Buturac (1993)