Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUIĆ, Ljerka, kemičar tehnolog (Brinje kraj Otočca, 18. III. 1935). Maturirala u klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1954, diplomirala kemiju 1960. te 1964. doktorirala tezom Studij mehanizma elektrokemijske redukcije četverovalentnog germanija na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1960. asistent, od 1968. docent, od 1975. izvanredni te od 1988. redoviti profesor. Na istom je fakultetu obavljala dužnost predstojnika Zavoda za elektrokemiju. Više puta boravila je na stručnom usavršavanju u SAD i Kanadi: na postdoktorskom studiju na University of Pennsylvania u Philadelphiji (1965–67), potom kao gostujući znanstvenik na New York University (1969–71) i na University of Ottawa (1979/80). Surađuje u istraživanjima s područja elektrokemije (Croatica chemica acta, 1960; Journal of Electroanalytical Chemistry, Amsterdam 1965; Tenside, München 1971; Kemija u industriji, 1984, 1986, 1988), a osobito u istraživanjima iz područja bioelektrokemije (Journal of Electroanalytical Chemistry, 1967, 1973, 1990; Elektrochimica Acta, Oxford 1968; Journal of the Franklin Institute, Philadelphia 1972; Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, Weinheim 1973, 1975; Journal of Electrochemical Society, New York 1973). U novije doba bavi se istraživanjima elektronski vodljivih polimera (Polimeri, 1988; Synthetic Metals, Amsterdam 1990). Član je International Society of Electrochemistry (Zürich) i Electrochemical Society (Pennington, SAD).

DJELA: Praktikum iz elektrokemije. Zagreb 1974. — Elektrokemijska konverzija energije. Zagreb 1984. — Osnove organske elektrokemijske sinteze. Zagreb 1984.
 
Snježana Paušek-Baždar (1993)