Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUJAK, Janko, publicist i nakladnik (Sisak, 17. XII. 1869 — Sisak, 2. II. 1925). Građansku školu (1879–83) i knjigotiskarski zanat (1883–87) završio u Sisku. Nakon toga putovao, većinom pješice, Hrvatskom i BiH te Austrijom, Italijom, Švicarskom i Francuskom. U Sisku 1895. otvorio knjižaru, tiskaru i knjigovežnicu te od 1899. do 1925. s prekidima uređivao Sisački glas (1908 –12. Novi sisački glas). Surađivao također u Hrvatskoj domovini (1899). U Sisačkom glasu objavio, većinom anonimno, više političkih, kulturnopovijesnih i putopisnih priloga te prigodnih pjesama. Kao nakladnik objelodanio mnogobrojna beletristička djela hrvatskih i slavenskih pisaca, više poučno-popularnih knjiga te vlastitu preradbu Danteova Pakla (pučko izdanje). Zbog nakladničke djelatnosti i protuaustrijskoga političkog uvjerenja bio je uhićivan i osuđivan na kraće zatvorske kazne. Od 1897. do 1903. njegovu komediju Moć ljubavi izvodile su amaterske kazališne družine u Sisku, Puli, Poreču i Trstu te iseljeničke u SAD. Proze su mu inspirirane aktualnim političkim prilikama u Hrvatskoj i bez veće su izvornosti. U rukopisu je ostavio građu za hrvatski rječnik, pročišćen od tuđica.

DJELA: Moć ljubavi. Sisak 1901 (II. izd. Sisak s. a.). — Hrvatski mučenici grof Petar Šubić Zrinski, ban hrvatski i šura mu knez Fran Krsto Frankopan. Sisak 1903. — Varalica Štrasnof, dr. Jozef Frank i t. d. i t. d. ili Kako se u Hrvatskoj politika vodi i t. d. i t. d. Sisak 1906. — Hrvatski mučenici ban Petar Šubić Zrinski i knez Fran Krsto Frankopan, njihova propast i slavni prenos njihovih kostiju u domovinu. Sisak 1919.
 
LIT.: S. Radić: Dva otvorena pisma. Novi list, 5(1902) 130, str. 2. — I. Lugarić: Janko Dujak kao nakladnik. Novi sisački glas, 3(1910) 20, str. 1–2. — P. M. Rakoš: Janko Dujak kao nakladnik. Hrvatski branik, 18(1910) 25, str. 2. — (Nekrolozi): Sisački glas, 28(1925) br. 6, str. 1; 7, str. 1; Vjesnik osječke oblasti, 2(1925) 5, str. 42. — P. M. Rakoš: J. Dujak u Sisku i G. E. Margold u Donjem Miholjcu. Vijenac, 3(1925) 6, str. 191.
 
Dubravko Horvatić (1993)