Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

EBNER, Martin, zlatar (? — Zagreb, 9. V. 1814). U Zagrebu se spominje od 1795. kada je u katedrali očistio oplatu svetohraništa (na njoj zabilježio svoje ime). U ceh zlatara, bravara, kovača i mačara primljen je 21. X. 1800, zagrebačkim građaninom postaje 1801, a 1802. ime mu se navodi u katedralnoj knjizi računa. Poznata su dva njegova djela s kraja XVIII. st.: okvir od pozlaćena bakra i srebra za sliku zagrebačkog biskupa A. Kažotića (danas u riznici katedrale), rađen u ranoklasicističkom stilu i srebrno kandilo iz nekadašnje zagrebačke zbirke Shauff.

LIT.: I. Bach: Zlatarski radovi u riznici zagrebačke katedrale sa žigovima mariborskih i zagrebačkih majstora 18. stoljeća. Tkalčićev zbornik, 2. Zagreb 1958, 274–276. — Isti: Zagrebački zlatarski radovi s kraja 18. i prve polovine 19. stoljeća u zbirci obitelji Shauff u Zagrebu. Peristil, 1967–68, 10/11, str. 190.

 
Karmen Gagro (1998)