Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

EBRIĆ, Mihajlo, pedagog (Osijek, 26. IX. 1875 — Zagreb, 13. IX. 1941). Gimnaziju završio u Osijeku 1894, a filozofsku propedeutiku, matematiku i fiziku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1899. Bio je namjesni učitelj te učitelj u realnoj gimnaziji u Senju od 1899. do 1904, kada odlazi u nautičku školu u Bakar i poslije dvije godine u Osijek za profesora realne gimnazije; 1918. privremeni je upravitelj, a 1919. ravnatelj muške učiteljske škole i vježbaonice u Osijeku; 1921. u I. realnoj gimnaziji u Zagrebu predaje matematiku i fiziku; od 1923. radi u Odjeljenju za prosvjetu i vjere u Zagrebu, gdje je i umirovljen. Autor je udžbenika Politička aritmetika. Tridesetak radova o statističkim proučavanjima razvoja srednjih škola i nekim pitanjima iz nastave matematike te o socijalnim problemima i koedukaciji učenika u Hrvatskoj i Slavoniji objelodanio je od 1901. do 1934. u časopisima i listovima Nada, Nastavni vjesnik, Tršćanski Lloyd, Hrvatsko kolo, Savremenik, Hrvatski pokret, Narodna obrana, Omladina, Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva (Beograd), Matematički list (Beograd), Svojina.

DJELA: Politička aritmetika. Zagreb 1934: 1. Financijska matematika; 2. Aktuarska matematika.
 
LIT.: A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 10. Zagreb 1913.
 
Branko Pleše (1998)