Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDREIS, Pavao (Paolo), historičar (Trogir, oko 1610 — Trogir, prije 13. VIII 1686). Potomak je staroga plemićkog roda koji je dao više humanista, među njima i njegova oca Dominika; majka mu je bila Katarina Vitturi. Studirao je vjerojatno u Padovi. Živio je u Trogiru, gdje je obavljao mnoge komunalne službe, među kojima je osobito ugledna bila služba operarija crkovinara stolne crkve. Za kandijskog rata borio se s Turcima i brinuo za gradske fortifikacije, a nakon rata sudjelovao je pri razgraničenju između Mlečana i Turaka u Dalmaciji. — Svoja je djela A. pisao na talijanskom jeziku. Služeći se historiografskim izvorima i arhivskom građom napisao je Storia della città di Traù, u kojoj je obuhvatio razdoblje od osnutka grada do svoga vremena, tj. do potkraj kandijskog rata. Šesta knjiga toga djela u kojoj opisuje rat s Turcima ima vrijednost svjedočanstva, u sedmoj donosi topografske podatke o gradu i distriktu, u osmoj o crkvama, a u devetoj knjizi opisuje demografsku, ekonomsku i političku strukturu komune. Prijenos tijela gradskog patrona u novu renesansnu kapelu opisao je u spisu Translazione di San Giovanni di Traù. Vrijedan je i službeni spis Operaria (Kaptolska biblioteka u Trogiru) u kojem su zabilježeni podaci o uzdržavanju i opremi katedrale. — Andreisovo djelo, s obiljem raznorodnih podataka, znamenit je prinos kulturnoj povijesti Dalmacije. U pisanju je djelomice slijedio svoga suvremenika Ivana Luciusa-Lučića, ali s istaknutim promletačkim stajalištem. On je prvi priopćio imena Nikole Firentinca, Andrije Alešija i Trifuna Bokanića te podatke o drugim majstorima i umjetninama. Opis svečanosti prijenosa tijela gradskog patrona jedinstven je dokument takve vrste i doseže umjetničku razinu kao i neke stranice njegove Povijesti. Suvremena kritika u njegovu djelu ponajviše cijeni obilje podataka.

DJELA: Storia della città di Traù (iz. M. Perojević). Split 1908 (prijevod: Povijest grada Trogira, 1–2; prev. i ur. VI. Rismondo, Split 1977–1978). — Translazione di San Giovanni vescovo di Traù fatta li 4 Maggio l’anno 1681 (objavio A. Bacotich). Archivio storico per la Dalmazia, 2(1927) III/18; IV/19–21; 3(1928), IV/23–24 (prev. Vl. Rismondo u: Povijest grada Trogira, 2, Split 1978, 315–372).
 
LIT.: Marko Perojević: Pavao Andreis, Storia della città di Traù (predgovor). Split 1908. — Arnolfo Bacotich: Della vita e delle opere di Paolo Andreis. Archivio storico per la Dalmazia, 2(1927) III/18, str. 273–280. — Cvito Fisković: Kuća povjesnika Pavla Andreisa u Trogiru. Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, 1969, 7, str. 213–228. — Miroslav Kurelac, Tomislav Raukar, Vjeko Omašić, Ivo Babić i Antun Cvitanović: Pavao Andreis, Povijest grada Trogira, 2 (komentari). Split 1978.
 
Ivo Babić (1983)