Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ERCEGOVIĆ, Stipan, brodograditelj (Rijeka, 3. X. 1906 — Karlovac, 13. IV. 1977). Gimnaziju završio u Sušaku 1924, a diplomirao 1930. na Brodograđevnom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu. God. 1931. zaposlio se u Brodogradilištu »Split« u Splitu te je do 1944. bio najprije voditelj Konstrukcijskog ureda, a potom voditelj Odjeljenja za pripremu gradnje i nabave materijala. Od 1945. do 1948. načelnik je Odjela pripreme u Brodogradilištu u Rijeci. U istom razdoblju povremeno je boravio poslovno ili na studijskim putovanjima u brodogradilištima Švedske, Engleske, Italije, Čehoslovačke i Mađarske radi prikupljanja podataka za organizaciju domaće brodograđevne proizvodnje. God. 1948. postaje direktor plana u Generalnoj direkciji sjevernih jadranskih brodogradilišta u Rijeci, a potom 1951–53. glavni inženjer Centralne uprave brodogradnje u Beogradu. U Zagreb prelazi 1953. u Brodarski institut kao načelnik odjela za pomorske baze. Habilitirao se 1957. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu radom Naučne podloge za rješenje projekta brodogradilišta »Bijela« u Boki Kotorskoj i stekao zvanje sveučilišnog nastavnika. Od 1958. izvanredni je, a od 1963. redoviti profesor istog fakulteta u Zagrebu. Za kolegije osnove brodogradnje, konstrukcija broda, tehnologija brodogradnje napisao je i skripta. Uz to kao stručnjak projektiranja brodogradilišta boravio je 1957. u Egiptu, 1960. na Ceylonu i 1963. u Alžiru. Umirovljen je 1970. E. je svoju glavnu djelatnost usmjerio na izradbu niza projekata domaćih i inozemnih brodogradilišta te ekspertiza za gradnju pojedinih tipova brodova i brodogradilišta (Split 1948; Mali Lošinj 1949; Trogir 1950; Korčula 1954; Aleksandrija u Egiptu 1957. i dr.) Člancima iz područja organizacije i tehnologije brodograđevne proizvodnje surađivao je u Pomorskoj i Tehničkoj enciklopediji LZ te u stručnim časopisima Tehničke novine (1955, 1960), Almanah DIT (1959), YU EX (1960), Zbornik JAZU (1960, 1), Jahrbuch des Schiffahrtswesens (Hamburg 1961). Bio suurednik časopisa za organizaciju i racionalizaciju poslovanja Sistem 1962–70. Preveo je i uredio uz suradnju Đ. Galekovića i J. Šretnera djelo V. K. Dormidontova Tehnologija brodogradnje (Zagreb 1957).

DJELA: Opće upute o studiju (suautor M. Banovac). Zagreb 1960.
 
LIT.: Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 2. Zagreb 1969, 228. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 317.
 
Vera Humski (1998)