Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ESIH, Ivan, kemijski inženjer (Zagreb, 28. VI. 1929). U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1947, diplomirao kemijsku tehnologiju 1954. te 1970. doktorirao tezom Studij mehanizma atmosferske korozije željeza i ugljičnog čelika na Tehnološkom fakultetu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije). God. 1954–55. asistent je u Institutu za kemiju silikata JAZU, od 1956. upravitelj laboratorija u Društvu za zaštitu materijala Hrvatske, od 1959. voditelj Odjela proizvodnje preparata za površinsku obradbu kovina tvornice »Kemika«, 1961–71. docent Visoke tehničke škole, odnosno Fakulteta strojarstva i brodogradnje, na kojemu je od 1971. izvanredni i od 1977. redoviti profesor. God. 1961. utemeljio je naš prvi visokoškolski laboratorij za zaštitu materijala. Sudjelovao je kao pozvani predavač na postdoktorskim tečajevima o koroziji i zaštiti materijala u Linzu u Austriji 1990. Bavi se istraživanjem korozije i zaštite materijala, osobito kovina, te tehnologijom površina. Autor je i suautor znanstvenih i stručnih radova u periodicima Werkstoffe und Korrosion (Weinheim 1959), Zaštita materijala (Beograd 1963, 1965, 1968, 1970, 1984–86), Zavarivanje (1963), Stručni informator (1965), Metalloberfläche (München 1966, 1969), Povrchové úpravy (Ledeč 1967), Mašinstvo (Beograd 1969), Maschinenmarkt (Würzburg 1970, 1971), Plastika (1973), Tehnički pregled (1973), Hemijska industrija (Beograd 1978), Strojarstvo (1978–79, 1982), Kemija u industriji (1981), Materials Science and Engineering (Amsterdam 1989). Sam ili s drugima pisao skripta, priručnike i udžbenike: Kontrola i održavanje galvanskih kupelji (Zagreb 1957, 19592), Površinska zaštita i bojadisanje metala kemijskim putem (Zagreb 1958, 19642), Kemijsko i elektrolitičko poliranje metala (Zagreb 1958) te skripta za studente. Suradnik je Tehničke enciklopedije LZ. Član je Međunarodnoga korozijskog vijeća (od 1984). Bio predsjednik Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije (1989–91). Od 1982. predsjednik je Hrvatskog društva za zaštitu materijala.

DJELA: Tehnologija zaštite od korozije, 1–2 (suautor Z. Dugi). Zagreb 1990–1992.
 
Snježana Paušek-Baždar (1998)