Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FIAMENGO, Ante, sociolog (Komiža, 29. IV. 1912 — Zagreb. 3. XII. 1979). Učiteljsku školu završio u Jagodini 1931, diplomirao filozofiju i pedagogiju 1947. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je 1951. također diplomirao u Institutu društvenih nauka. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao je 1955. tezom Kozmopolitizam i proleterski internacionalizam. God. 1955/56. specijalizirao se u Centre d’etudes sociologiques u Parizu. Od 1943. u partizanima, 1945–47. oficir JNA, 1947–49. prosvjetni instruktor u Komitetu za naučne ustanove, sveučilište i visoke škole u Zagrebu, od 1951. predavač povijesti filozofije, 1956. docent i 1961. izvanredni profesor i šef katedre za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Jedan je od osnivača Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i njegov redoviti profesor sociologije od 1964. do umirovljenja 1971. Bavio se sociologijskom teorijom, sociologijom religije, sociologijom suvremenog društva i empirijskim sociologijskim istraživanjem. Teorijski je prihvaćao »povijesni materijalizam«, a držeći da on ne može nadomjestiti znanost o društvu, zauzimao se za sociologiju kao samostalnu znanost i za njezino uvođenje kao nastavnog predmeta u srednje škole i na sveučilište. Znanstvenim i stručnim radovima surađivao je u listovima i časopisima Mladinska revija (Ljubljana 1949), Kulturni radnik (1951–53), Republika (1951), Oslobođenje (1953–55, 1957, 1959, 1967), Pogledi (Zagreb 1953), Pregled (1953–60, 1966), Omladinska riječ (1954), Prosvjetni list (1954), Komunist (Beograd 1957–58, 1967), Naši dani (1957, 1959, 1962), Naše teme (1959, 1962, 1966), Odjek (1959, 1966), Prosvetena žena (Skoplje 1960), Sociologija (Beograd 1960–61, 1965), Archives de sociologie des religions (Pariz 1963), Socijalizam (Beograd 1965–66), Arhiv za pravne i društvene nauke (Beograd 1966), Autogestion (Pariz 1966), Politička misao (1966), Međunarodna politika (Beograd 1967), Questions actuelles du socialisme (Beograd 1967), Socialist Thought and Practice (Beograd 1967), te zbornicima Nauka i religija (Beograd 1958), Idejni problemi u oblasti religije (Beograd 1962), Zbornik o Kantu (Beograd 1955), Studium sociale (Köln–Opladen 1963). Napisao udžbenik Osnovi opće sociologije (Sarajevo 1962, 18 izd. do 1990; prev. na albanski u Prištini 1967. i na slovački u Bratislavi 1968).

DJELA: Porijeklo i društvena uloga religije. Zagreb 1950. — Kako je postala religija. Beograd 1952, Sarajevo 19572. — Kozmopolitizam i proleterski internacionalizam. Sarajevo 1959. — Osnovi marksističke sociologije. Beograd 1968. — Saint-Simon i Auguste Comte. Zagreb 1966, 19872.
 
Ante Marušić (1998)