Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FILIPPI, obitelj korčulanskih brodograditelja. Prema živoj predaji, neki od članova obitelji F. iselili su se oko 1731. iz Korčule u Betinu na otoku Murteru, gdje su se nastavili baviti brodogradnjom osnovavši obiteljsko brodogradilište koje se održalo do potkraj II. svjetskog rata. U župnim knjigama rođenih kao najstariji brodograditelj iz obitelji F. spominje se Marko sin Pavla, rođen u Betini 1. X. 1775. Obitelj je u Betini i drugim mjestima srednje Dalmacije dala mnoge vrsne brodograditelje. God. 1795. djelovao je kao procjenitelj i vještak korčulanskih brodogradilišta odvjetak obitelji, Vinčenco Antunov, a 1800. Pasko kao procjenitelj Banke sv. Josipa, korčulanske Bratovštine drvodjelja i brodograditelja, osnovane još pod Venecijom 1623. U popisu stanovništva iz 1810. javljaju se brodograditelji Pasko sin Stjepana, Antun sin Vinčenca te Gabrijel sin Andrije, a u popisu iz 1815. Jakov sin Andrije, Jakov sin Antuna, Pasko sin Gabrijela, Pasko sin Nikole i Pasko sin Stjepana. U zemljišnim knjigama iz 1884. navode se kao vlasnici zemljišta i na njima sagrađenih brodogradilišta Stjepan sin Paska u predjelu Sveti Nikola te Nikola Kralj, Stjepan sin Paska, Pasko sin Stjepana i Ignacije sin Stjepana iz predjela Borak. U upravi udruge Banke sv. Josipa u Korčuli bio je i Ignacije 1907–12.

LIT.: J. Fazinić: Korčulanski brodograditelji-iseljenici. Novo doba (Split), 18(1935) 168, str. 10. — V. Ivančević: Statistički podaci o korčulanskoj brodogradnji 19. i 20. stoljeća. Pomorstvo, 9(1954) 4, str. 211–213. — Isti: Stoljećima brodograditelji. Slobodna Dalmacija, 13(1955) 3293, str. 2. — M. Gjivoje: Korčulanski brodograditelji u iseljeništvu. Naše more, 6(1959) 2, str. 166–169. — V. Ivančević: O korčulanskoj brodogradnji u 18. i 19. stoljeću. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 1960, 6/7, str. 453–454, 469, 473. — M. Gjivoje: Otok Korčula. Zagreb 1968, 148. — D. Foretić: Radnička društva u Korčuli. Zbornik otoka Korčule, 1(1970) str. 110. — V. Ivančević: Korčula pod Francuzima (1806–1813). Radovi Instituta JAZU u Zadru, 1972, 19, str. 357. — Isti: Prilog drvenoj brodogradnji u gradu Korčuli. Pomorski zbornik, 15(1977) str. 618. — Isti: Nekoliko podataka o korčulanskoj brodogradnji iz XIX. stoljeća. Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, 18(1980) str. 272. — Isti: O zemljištima za gradnju brodova u gradu Korčuli. Fiskovićev zbornik, 2. Split 1980, str. 228–231, 237, 241.
 
Vladimir Depolo i Tatjana Delibašić (1998)