Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FIŠER, Ferdo, kemijski inženjer (Kopar, 1. I. 1908 — Zagreb, 30. VIII. 1992). U Mariboru završio realnu gimnaziju 1925, a u Zagrebu diplomirao kemiju 1929. i 1948. doktorirao tezom Dozrijevanje, sušenje i starenje savinjskog hmelja na Tehničkom fakultetu. God. 1930. imenovan je asistentom na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1952. bio docent, od 1955. izvanredni profesor i od 1959. do umirovljenja 1975. redoviti profesor. Bavio se tehnologijom prerade i konzerviranja poljodjelskih proizvoda, napose određivanjem njihove tehnološke vrijednosti. Uveo je nove kriterije u ocjenjivanje kakvoće sirovina i tehnoloških postupaka te pridonio razvitku industrijske proizvodnje alkohola, piva, kvasca i octa. Utemeljio je poslijediplomski studij tehnologije prerade poljodjelskih proizvoda na Agronomskom fakultetu. Surađivao je u periodicima Biljna proizvodnja (1951), Kemija u industriji (1953, 1969), Poljoprivredna naučna (znanstvena) smotra (1954–55, 1958, 1961, 1967, 1969, 1973), Agronomski glasnik (1961). Napisao skripta Poljoprivredna tehnologija, 1–2. Zagreb 1960–1962.

DJELA: Proizvodnja špiritnog octa. Zagreb 1947. — Poljoprivredna tehnologija špirita. Zagreb 1948. — Sušenje i starenje savinjskog hmelja. Žalec 1948. — Tehnologija vinskog i alkoholnog octa. Zagreb 1955.
 
LIT.: Spomenica povodom 40-godišnjice Poljoprivrednog fakulteta 1919/20–1959/60. Zagreb 1960. — Spomenica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1959/60–1969/70. Zagreb 1970.
 
Ferdinand Vešnik (1998)