Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FLANDER, Marjan, rukometni djelatnik i publicist (Ljubljana, 23. XI. 1920 — Zagreb, 15. VII. 1995). U Zagrebu završio realnu gimnaziju 1940. i Višu fiskulturnu školu 1947. God. 1943–45. bio časnik u Državnoj časnoj radnoj službi i 1945/46. nastavnik u V. gimnaziji u Zagrebu, potom 1948–49. stručni suradnik pa tajnik Nastavnosportskog odjela Fiskulturnog saveza Jugoslavije, 1949–50. generalni tajnik Rukometnog saveza Jugoslavije (RSJ) te istodobno predavač rukometa u Državnom institutu za fiskulturu u Beogradu, 1950–51. organizacijski tajnik Rukometnog saveza Hrvatske (RSH), 1951–57. nastavnik zagrebačke III. gimnazije, 1957–63. direktor Savezne prednjačko-trenerske škole i 1963–73. pomoćnik predsjednika Savezne komisije za fizičku kulturu u Beogradu. Nakon toga bio je glavni urednik Enciklopedije fizičke kulture (1973–77) i Sportskog leksikona (1978–84) LZ. God. 1939. jedan je od osnivača rukometne sekcije HŠK »Meteor«, a nakon rata rukometaš FD »Slavija« u Zagrebu. Jedan je od osnivača RSJ i jedan od prvih rukometnih trenera i sudaca. Pod njegovim je trenerskim vodstvom muška momčad RK »Prvomajska« Zagreb osvojila 1954. državno prvenstvo, a na listi međunarodnih sudaca bio je 1951–58. Od 1949. više je funkcija obavljao u RSJ, RSH i Međunarodnom rukometnom savezu, kojem je bio doživotni počasni član. God. 1991–92. bio je članom Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Preveo Međunarodna rukometna pravila s komentarom (Zagreb 1951, Beograd 19592, 10 izd. do 1993), J. Pálfai, Fudbal – savremeni metodi u fudbalskom treningu (Beograd 1967), D. Harre i dr., Priručnik za trenere (Beograd 1973). Dobio je Republičku nagradu za fizičku kulturu Hrvatske za životno djelo 1987.

DJELA: Rukomet (suautori Z. Šnajder i O. Kosi). Beograd 1949. — Rukomet. Zagreb 1954. — Škola rukometa (suautor I. Snoj). Beograd 1956. — Kako se igra rukomet (suautor M. Đulizibarić). Beograd 1958. — Razvoj rukometa u Hrvatskoj (suautor). Zagreb 1986.
 
LIT.: I. Mirošević: Republička nagrada fizičke kulture za 1987. godinu. Povijest sporta, 21(1990) 86, str. 60–62.
 
Franjo Frntić (1998)