Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FLEŠ, Dragutin, kemijski inženjer (Vukovar, 1. VIII. 1921). Gimnaziju završio u Zemunu 1939, u Zagrebu diplomirao u Kemijskom odjelu Tehničkog fakulteta 1946. te doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1952. tezom Sinteza optički aktivnih beta-amino cistina, cisteina i dienkolne kiseline primjenom Arndt-Eistert sinteze. Stručno se usavršavao u Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, SAD) 1950. i 1952–53. i na University of Illinois (Urbana, SAD) 1958–59. Radio u Zagrebačkoj električnoj centrali 1944–46, tvornici »Pliva« 1946–59, Organsko-kemijskoj industriji (OKI) 1959–67. i u Industriji nafte (INA) od 1967. do umirovljenja 1985. God. 1959. habilitirao se na Tehnološkom fakultetu, a 1975. bio izabran za redovitog profesora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Kao profesor gostovao je na američkim sveučilištima Massachusettsa (Amherst), Arizone (Tucson) i Michigena (Ann Arbor) te na Sveučilištu »Johannes Gutenberg« u Mainzu. Područje je njegova znanstvenog rada organska kemija prirodnih i sintetskih spojeva, napose makromolekularnih sustava. Rezultati njegovih istraživanja jesu novi postupci sinteze organskih spojeva, određivanje konfiguracije mnogih prirodnih i sintetskih spojeva, sinteza i karakterizacija optički aktivnih i regularnih polimera i kopolimera. Istraživanja su također rezultirala sintezom novih lijekova i različitih petrokemijskih proizvoda, od kojih su mnogi proizvodi zaštićeni patentima te našli praktičnu primjenu. F. je pionir polimernih znanosti u nas. God. 1963. osnovao je prvi institut za makromolekularne znanosti u Organsko-kemijskoj industriji (OKI) i uveo makromolekularne znanosti kao novu znanstvenu disciplinu. Autor je i suautor više od 200 znanstvenih i stručnih članaka u periodicima Arhiv za kemiju (1948–50, 1954–55), Acta medica Iugoslavica (1949, 1951–52), Journal of American Chemical Society (Washington 1950–52, 1956, 1958–60), Journal of Organic Chemistry (Washington 1952–53, 1961), Croatica chemica acta (1956–58, 1960–61, 1964, 1966, 1973, 1984, 1987), Arhiv za higijenu rada (1960), Nature (London 1961), Tehnika (Beograd 1966, 1969–70), Bulletin scientifique (1967, 1970–72), Chimie industriè – Génie chimique (Pariz 1967, 1969), Journal of Polymer Science (New York 1968–71, 1973, 1975–77, 1979–82, 1984, 1987–88), Tetrahedron (Oxford 1968), Nafta (1969, 1971, 1974, 1978–79, 1981, 1987–89), Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (Oxford 1971), Glasnik na kemičarite i tehnolozite na Makedonija (Skoplje 1974), Hemijska industrija (Beograd 1975–76), Optically Active Polymers (Dordrecht—Boston—London, 1979), Polymer Bulletin (Mainz 1980, 1984, 1991), Polimeri (1981–83, 1985–87, 1989), Rad JAZU (1984, 1986), Angewandte Makromolekulare Chemie (Basel 1985), New Polymeric Materials (Utrecht 1988), Vestnik Slovenskega kemijskega društva (Ljubljana 1989), Journal of Macromolecular Science – Chemistry (New York 1990). Suradnik je Tehničke enciklopedije LZ. Bio je glavni urednik časopisa Polimeri (1985–88), a član je uredništva časopisa New Polymeric Materials (od 1984). Redoviti je član HAZU od 1991. Dobio Republičku nagradu »Ruđer Bošković« 1978. i Republičku nagradu za životno djelo 1988.

LIT.: Professor Dragutin Fleš at His 60th Birthday. Polymer Bulletin (Mainz), 5(1981) 9/10, str. 479–480. — R. Vuković: Znanstvena djelatnost akademika Dragutina Fleša. Polimeri, 12(1991) 5/8, str. 125–128.
 
Marija Kaštelan-Macan (1998)