Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDRIJANIĆ, Mate, pomorski kapetan (Bakar, 1783 — Bakar, 1845). Početkom XIX st. poučavao je u privatnim tečajevima buduće bakarske pomorce jer u Bakru nije bilo javne pomorske škole. Stoga je 1817. napisao opsežan udžbenik o umijeću plovidbe, L’arte di navigare. Taj raznobojnim slikama i crtežima bogat rukopis čuva se u Gradskom muzeju u Bakru.

LIT.: 125. obljetnica pomorskog školstva u Bakru 1849–1974. Bakar 1974.
 
Elizabeta Palanović (1983)