Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRANGEŠ, Ženka, kulturna djelatnica (Zagreb, 1874 — Zagreb, 30. XI. 1935). Supruga Roberta, kipara. U Zagrebu završila je Djevojačku školu, a potom u Parizu položila »examen superior« za francuski jezik i književnost. Nakon kratkog bavljenja kiparstvom posvetila se promicanju hrvatskoga kućnog obrta. God. 1913. jedna je od utemeljiteljica Ženske udruge za očuvanje i promicanje hrvatske pučke umjetnosti i obrta u Zagrebu. Na poticaj Hrvatskog radiše, kojem je bila i jedna od članica-utemeljiteljica, priredila je izložbu narodnih radova u Zagrebu 1919. u školi u Varšavskoj ul., 1920. u Umjetničkom paviljonu, a 1935. u Zagrebačkom zboru. Kao tajnica Ženske udruge organizirala je više izložbi u inozemstvu, a najveća bila je u Parizu 1913. Potaknula je osnivanje seljačkih zadruga za kućni obrt u Mariji Bistrici, Markuševcu, Cavtatu, organizirala tečaj za usavršavanje seljaka u izvedbi dječjih drvenih igračaka u Vidovcu te čipkarski tečaj u Pagu. Održavala je stručna predavanja, a članke i rasprave objavljivala u periodicima Ognjište (1911), Novosti (1916), Vjesnik književnoga društva sv. Jeronima (1916), Hrvatska njiva (1917–18), Narodna zaštita (1917), Ženski svijet (1917), Hrvatski ekonomista (1918), Jugoslavenska žena (1919), Dom i svijet (1922–23), Obzor (1922–24, 1926–27), Radiša (1922–23), Seljačka prosvjeta (1927), Ženski list (1928).

LIT.: -a.: Hrvatska narodna umjetnost. (Predavanje Ž. Frangeš). Obzor, 57(1916) 70, str. 2–3. — Hrvatski etnografski muzej. (Predavanje Ž. Frangeš). Ibid., 73, str. 2. — Kroatisch-nationale Kunst. Agramer Tagblatt, 31(1916) 69, str. 5–6. — Z. Kveder (Z. K.): Ženka Frangeš. Ibid., Pr., str. 1. — V. Brajević (Bra): Izložba dalmatinskoga narodnog umijeća u Zagrebu. Akcija gospođe Frangeš. Novo doba, 6(1923) 117, str. 2–3. — Povodom izložbe »Ženske udruge«. Neprocjenjivo blago našega narodnog obrta iz Paga. Razgovor s gđom Frangeš. Jutarnji list, 20(1931) 7111, str. 10. — Gdja Ženka Frangeš. Ibid., 24(1935) 8569, str. 7. — Kućni obrt u našem narodu. Povodom smrti predsjednice zagrebačke Ženske udruge gđe Ženke Frangeš. Ibid., 8574, str. 11. — I. Esih (ie.): Ženka Frangeš. Obzor, 76(1935) 278, str. 1. — T. Ljubušić: Ženka Frangeš. Hrvatski radiša, 16(1935) 12, str. 147. — M. Matočec: Na uspomenu Ženki Frangeš. Naša žena, 1(1935) 47, str. 4. — Z. Smrekar (Z. S.): Ženka Frangeš. Ibid., 46, str. 4–5. — B. Fabry: U spomen Ženki Frangeš. Ibid., 2(1936) 2, str. 7–8. — R. Jovičić-Svaglinac: Selo Vidovec – naš hrvatski Nürnberg. Evolucija, 4(1936) 1, str. 5–10. — M. Jurić (Zagorka) (-a): Ženka Frangeš. Ženski list, 12(1936) 1, str. 28–29.
 
Vera Humski (1998)