Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRANKAPAN, Bartol I, knez (? — ?, prije 5. V. 1198). Sin Dujma I. S bratom Vidom I. primio je 23. VIII. 1163, uz obvezu plaćanja godišnjeg danka Veneciji u iznosu od 350 bizantskih zlatnika, na doživotno uživanje Krčko kneštvo, koje je do smrti držao njihov otac. God. 1181. pomaže Mlečanima da održe svoje posjede u Dalmaciji pred osvajačkim nastojanjima hrvatsko-ugarskoga kralja Bele III, čija se vlast zaustavlja na granicama Krku susjednih područja. Braća utvrđuju Krk, u kome 1191. s gradskom općinom izgrađuju kaštel sa sudnicom i tamnicom. Nakon bratove smrti nastavlja Bartol upravljati Krkom kao mletački podanik. God. 1197. bio je u sporu sa žiteljima Krka zbog neplaćanja daća, koje su mu običavali davati zapovjednici mletačke vojske. Postupak je u srpnju te godine vodio izaslanik dužda Enrica Dandola, koji je presudio u korist kneza Bartola, osudivši oko 300 Krčana da knezu nadoknade dužna podavanja. Među nezadovoljnicima spominje se i neki de Frangipano ili de Plangipano za koga je V. Klaić mislio da bi mogao biti pripadnik istoimene rimske obitelji, ali je vjerojatnije pretpostaviti da je riječ o mogućem Bartolovu suparniku iz iste obitelji.

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 2. Zagreb 1875. — F. Šišić: O Bartolu knezu modruškomu. Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 1899, 1, str. 156–161. — T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 2. Zagreb 1904. — F. Šišić: Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića (1102–1301), 1. Zagreb 1944, 115. — N. Klaić: Knezovi Frankapani kao krčka vlastela. Krčki zbornik, 1970, 1, str. 129–131, 155–156, 170. — Ista: Kako i kada su krčki knezovi stekli Modruš i Vinodol? Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 16(1971) str. 151, 161, 166. — Ista: Izvori za hrvatsku povijest do 1526. Zagreb 1972, 91–92. — Ista: Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb 1976. — L. Margetić: Najstarije vijesti o borbi krčkih i creskih pučana za očuvanje svojih prava. Jugoslovenski istorijski časopis (Beograd), 17(1978) 1/4, str. 54–59. — V. Klaić: Povijest Hrvata, 1. Zagreb 19803, 180, 207–208. — N. Klaić: Povijest Hrvata u srednjem vijeku. Zagreb 1990. — V. Klaić: Krčki knezovi Frankapani. Rijeka 19912, 83–88. — L. Margetić: Istra i Kvarner. Rijeka 1996, 199–203.
 
Petar Strčić (1998)