Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRANKAPAN, Bartol II, knez (? — ?, o. 1224). Prvi put se spominje kao jedan od svjedoka u darovnici krčkog biskupa Ivana iz 1186. Tu se za njega kaže da je »brat knezova«, pa se na temelju toga podatka zaključivalo da je bio mlađi brat Bartola I. i Vida I. i sin iz drugog braka kneza Dujma I. Nije nosio naslov krčkoga kneza, pa prevladava mišljenje da mu braća nisu htjela ustupiti njegov dio kneštva zbog čega je on napustio Krk i prešao u službu hrvatsko-ugarskoga kralja Bele III, koji mu je prema krivotvorenoj ispravi iz 1193. za njegovu vjernu službu u nasljedno leno darovao Modrušku županiju, a Bartol mu se obvezao služiti u vojsci sa 10 oklopnika unutar države, odnosno sa 4 oklopnika izvan državnih granica. Prema krivotvorenoj kraljevskoj ispravi iz 1209. osigurao je nasljeđe Modruške županije Vidu II, što je posebnom poveljom tobože potvrdio 1223. kralj Andrija II. Umro je bez potomstva.

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 2. Zagreb 1875. — F. Šišić: O Bartolu knezu modruškomu. Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 1899, 1, str. 156–161. — T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 2. Zagreb 1904; 3. 1905, str. 95–96. — F. Šišić: Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića (1102–1301), 1. Zagreb 1944, 115–116. — N. Klaić: Knezovi Frankapani kao krčka vlastela. Krčki zbornik, 1970, 1, str. 132. — Ista: Kako i kada su krčki knezovi stekli Modruš i Vinodol? Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 16(1971) str. 134–135, 138, 142–144, 151, 161, 163, 166. — Ista: Izvori za hrvatsku povijest do 1526. Zagreb 1972, 103–104. — Ista: Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb 1976. — V. Klaić: Povijest Hrvata, 1. Zagreb 19803, 208, 321, 324. — N. Klaić: Povijest Hrvata u srednjem vijeku. Zagreb 1990. — V. Klaić: Krčki knezovi Frankapani. Rijeka 19912, str. 85–87, 89–90.
 
Petar Strčić (1998)