Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRANKAPAN, Franjo (Ivan X; Franciscus de Frangipanibus), kaločko-bački nadbiskup, diplomat (? — Bratislava, 1543). Sin Ivana IX. Cetinskog. Bio je član Franjevačkog reda i, možda, provincijal rimske opservantske provincije (L. Wadding). Papa Klement VII. ga spominje 8. I. 1528. u pismu iz kojega se razabire da je u diplomatskoj službi kralja Ivana Zapolje. Bio je njegov poslanik u poljskoga kralja Sigismunda te 1533. u cara Karla V. u Španjolskoj posredujući u ratu između Zapolje i Ferdinanda Habsburgovca. Papa Pavao III. ga u pismu 5. XII. 1534. naziva franjevcem, a ne spominje da je bačko-kaločki nadbiskup kako to tvrde neki povjesničari (C. Eubel). Kralj Ivan Zapolja ga je, najvjerojatnije, 1535. imenovao bačko-kaločkim nadbiskupom, a 8. VIII. 1538. ga papa Pavao III. priznaje egerskim biskupom; tim naslovom se F. služi 1543. u svojoj oporuci. Kako je u to vrijeme Bačko-kaločka nadbiskupija gotovo čitava bila pod turskom vlašću, razumljiv je zapis 30. V. 1539. koji ga naziva poglavarom triju biskupija: bačko-kaločkim nadbiskupom i biskupom Egera i Nitre (Wadding). Papu Pavla III. je izvijestio 1534. o širenju protestantizma u Ugarskoj, a papa ga je 5. VIII. 1535. imenovao čuvarom katoličke vjere tražeći od njega da zajedno s franjevcima suzbija protestantizam. On je pak u širenju turske vlasti vidio političku opasnost za srednju Europu, pa nakon smrti kralja Zapolje prelazi 1540. među pristaše kralja Ferdinanda nadajući se da će zemlje pod njegovom vlašću biti kadre spriječiti širenje turske države. Tom je cilju bio usmjerio svoju diplomatsku djelatnost. Njegov govor pred carem Karlom V. i njemačkim staležima otisnut je na tri mjesta.

DJELA: Oratio reverendissimi in Christo patris D[omini] Francisci comitis de Frangepanibus, Archiepiscopi Colocen[sis] et Episcopi Agrien[sis] Oratoris regni Hungarie ad Caesarem, Electores et Principes Germaniae. Per Henricum Steiner, Augustae Vindelicorum 1541; Vitembergae 1541; s. l. 1541.
 
LIT.: M. Sladović: Pověsti biskupijah senjske i modruške ili krbavske. Trst 1856, 66. — G. Gulik i C. Eubel: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 3. Monasterii 19232, 98, 172. — L. Wadding: Annales Minorum, 16. Ad Claras Aquas (Quarrachi) 1933, 236, 525.
 
Franjo Emanuel Hoško (1998)