Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRKOVIĆ, Milivoj, građevinski inženjer (Petrinja, 1887 — Zagreb, 28. XII. 1946). Diplomirao je na Visokoj tehničkoj školi u Beču. Radio kao tehnički savjetnik Savske banovine u Zagrebu i čitavo radno razdoblje proveo u državnoj službi. Projektirao i gradio mostove od prirodnoga i umjetnoga kamena, ali i neke od metala i armiranog betona. Osobite su vrijednosti kameni mostovi na rijekama Bogdanici u Gospiću (1932), Lici u Kosinju (1935), Dubračini u Crikvenici (1938) i Suhoj Ričini u Novom Vinodolskom (1938). Najveći most od opeke-prepeke i prirodnoga kamena F. je sagradio na rijeci Kupi u Sisku (1927–34). Taj most je uzorno djelo našega graditeljstva. Društvo građevinskih konstruktora na tom mjestu postavilo mu je 1953. spomen-ploču. Projekt za kameni most na rijeci Lici u Budaku s otvorom polukružnog oblika veličine 35 m nije ostvaren. Surađivao u Tehničkom listu (1928, 1934–36) i Inženjeru (1940).

LIT.: K. Tonković: Priče o građenju. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Zagrebu, 2(1975) str. 115–116. — Isti: U povodu stogodišnjice rođenja Milivoja Frkovića. Generacije mostova. Ceste i mostovi, 33(1987) 5, str. 177–182.
 
Aleksandar Klemenčić (1998)