Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FROMAN, Valentin Petrovič, baletan i koreograf (Moskva, 1906 — ?). Brat Margarite, balerine. Školovao se pri kazališnoj Baletnoj školi u Moskvi. Još u mladenačkoj dobi, 1922. postao solistom baletnog ansambla HNK u Zagrebu, gdje je ostao do 1928. Nakon toga prvi plesač u trupi Ballets Russes du Colonel de Basil u Parizu, zatim otišao u Hollywood gdje se okušao i na filmu. Na zagrebačkoj je sceni interpretirao više solističkih te glavnih uloga u baletima Petruška (I. Stravinski) i Sjene (B. Širola) 1923; Capriccio Espagnol (N. Rimski-Korsakov), Licitarsko srce (K. Baranović) i Karneval (R. Schumann) 1924; Pan Twardovski (L. Różycki) 1925; Figurine (L. Šafranek-Kavić) 1926; Žara (A. Casella) i Kutija igračaka (C. Debussy) 1927. te Žar ptica (Stravinski) 1928. Koreografirao je balete Pulcinella (Stravinski) i Šut (S. Prokofjev) 1927, kreirajući u oba i naslovne uloge, zatim baletne scene u operetama Frasquita (F. Lehár) 1927, Pit Pit (R. Gilbert) 1928. i dr.

 
Višnja Hrbud (1998)