Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDROIĆ, Milan, šumarski stručnjak (Gračac, 17. XI 1913). Gimnaziju je završio u Gospiću 1932, a šumarstvo diplomirao 1939. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. U šumarskoj operativi radio je u Bjelovaru, Mostaru, Vinkovcima, Delnicama i Zagrebu do 1949, kada prelazi na Poljoprivredno-šumarski fakultet kao asistent za šumarsku entomologiju. God. 1952/1953. specijalizirao je u Parizu primijenjenu entomologiju. Tu je 1954. i doktorirao, zatim je 1955. diplomirao na L’École pratique des Hautes Études. Nakon habilitiranja 1956. izabran je za docenta na Katedri za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu; 1960. postao je izvanredni, a 1964. redoviti profesor šumarske entomologije i zaštite šuma. Bio je dekan Šumarskog fakulteta 1961–1964. i 1974–1976, a 1966–1968. prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Član je Savjeta za znanstveni rad SFRJ (od 1959), Republičkog savjeta za znanstveni rad (od 1968), Jugoslavenske nacionalne komisije za topole te predsjednik znanstvenog savjeta Instituta za šumarstvo: član je i više grupa međunarodnih organizacija, npr. FAO (Food and Agriculture Organization) i IUFRO (International Union of Forestry Research Organizations). Vrlo je aktivan društvenopolitički radnik još od studentskih dana. Bio je predsjednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1960–1966); Saveza inženjera i tehničara Hrvatske (1964–1968), Republičkog vijeća Narodne tehnike Hrvatske (1971–1975), a od 1977. je predsjednik Jugoslavenskog društva za širenje znanstvenih saznanja »Nikola Tesla«; član predsjedništva Republičke konferencije SSRN Hrvatske, i član više komisija CK SKH. Član je redakcije nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa, redakcije Enciklopedije Jugoslavije; bio je urednik Šumarskog lista (1952–1962) i Šumarske bibliografije (II dio 1958). Sudjelovao je referatima na više međunarodnih skupova. — Znanstvene i stručne radove objavljuje u publikacijama: Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu (1950), Šumarski list (1950–1952, 1955, 1956, 1958, 1959, 1961, 1965, 1969, 1977, 1978), Zaštita bilja (1951, 1952, 1955, 1959, 1963, 1967), Biljna proizvodnja (1956), Revue de Pathologie végétable et d’entomologie agricole de France (1956), Bilten Stručnog udruženja šumsko-privrednih organizacija (1957), Glasnik za šumske pokuse (1957), Narodni šumar (1958), Boletin del Servicio de Plagas Forestales (1966, 1969), IT novine (1966); više radova objavio je u zbornicima – (Lugarski priručnik, 1953; Priručnik za mehanizaciju u šumarstvu, 1959; Razvoj šumarstva i drvne industrije Jugoslavije od 1945–1956, Beograd 1959; Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960, 1963; Simpozij o zaštiti prirode na našem kršu, Zagreb 1971; Lika u prošlosti i sadašnjosti, 1973). Suradnik je Šumarske enciklopedije JLZ-a. A. je jedan od vodećih šumarskih stručnjaka u Hrvatskoj, posebno u području zaštite šuma i šumarske entomologije. Pisao je na suvremen način o povezanosti faktora koji uzrokuju patološka stanja šume te prvi u nas započeo neka fundamentalna istraživanja zaštite šuma (npr. krvne reakcije insekticidima uništavanih kukaca). U međunarodnim okvirima osobito je cijenjen kao poznavalac štetnika borova mediteranskog područja, posebno borova prelca gnjezdara. Primio je više priznanja i odlikovanja (Orden rada sa zlatnim vijencem te nagradu »Ruđer Bošković«, 1979).

DJELA: Uloga i značaj zaštite šuma u prinosu prirodnih šuma. Beograd 1960. — Zaštita šuma i njeno ekonomsko značenje za privredu Jugoslavije. Beograd 1960. — Primjena zrakoplovstva u šumarstvu. Zagreb 1961. — Aviokemijska metoda zaštite šuma. Beograd 1965. — Pokusi suzbijanja gubara (L. dispar L.) u prirodi domaćim preparatom – Bacillus thuringiensis. Zagreb 1965. — Izbor metode i određivanja optimalnog vremena suzbijanja borovog četnjaka. Zagreb 1968. — Osnovi zooekotogije s osobitim osvrtom na entomofaunu. Zagreb 1970. — Ekološki i ekonomski aspekti zaštite slavonskih šuma (u djelu: Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije). Vinkovci—Slavonski brod 1974. — Morfološkoekološka istraživanja moljca jelinih iglica (zajedno s K. Opalički). Jastrebarsko 1975. — Prethodni rezultati timskog istraživanja uzroka sušenja hrasta u slavonskim šumama. Zagreb 1975.
 
LIT.: Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960. Zagreb 1963, 387–391.
 
Oskar Piškorić (1983)