Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FULGOSI, Nikša, filmski i TV redatelj, scenarist (Split, 25. III. 1919 — Zagreb, 30. IX. 1996). Maturirao 1937. u Zagrebu, gdje je 1938–39. studirao pravo. Između 1938. i 1941. športski je suradnik više zagrebačkih i beogradskih novina i časopisa, a 1941. imenovan je glavnim športskim suradnikom Politike u Zagrebu. Od 1948. do 1952. djeluje na Radio-Zagrebu. God. 1951. napisao je za »Jadran-film« svoj prvi scenarij Petrica Kerempuh, ali on zbog skupoće nikad nije realiziran filmski, nego kao strip. Tijekom 1952. i 1953. pisao je scenarije za stripove: Propast Kamenitih vrata (crtač O. Reisinger), Neznanac (crtači W. Neugebauer, A. Maurović, A. Marks i J. Radilović), Crveni orači (crtač Maurović) i Pod slobodnim suncem (crtač V. Becić ml.). God. 1955. prema vlastitu scenariju započeo je za »Jadran-film« režirati dugometražni igrani film, komediju iz pomorskog života, Malu Jole; no zbog ideoloških razloga rad je na filmu bio obustavljen. Iste je godine za »Jadran-film« režirao prema vlastitu scenariju naručeni kratkometražni namjenski film o prometnim nezgodama, Iz dana u dan, s kojim je sudjelovao na specijalnom festivalu u Zürichu. Od 1957. do 1963. napisao je i režirao, uglavnom za »Zora-film« i »Zagreb-film«, 34 naručena namjenska kratkometražna filma, među kojima se ističu Kako nastaje lijek (1961 nagrađen je na festivalu u Beogradu) te Opasne igre i Čuvaj se čašice (1963), oba s prometnom tematikom. Fulgosijeve filmove odlikuje osjećaj za pregledno i ekonomično iznošenje sadržaja te ritmična izražajnost ostvarena dinamičnom montažom. Neki su načinjeni u formi igrana filma i pokazuju autorovu naklonost prema cjelovečernjim igranim ostvarenjima. God. 1966/67. režirao je prema vlastitu scenariju srednjometražni igrani film A Boy from Yugoslavia, kojeg je naručila američka Encyclopedia Britannica Films Inc. Od 1961. do 1969. bio je pomoćni redatelj na četiri igrana filma (Sudar na paralelama J. Babiča, Goli čovik O. Gluščevića, Nedelja L. Zafranovića i Most H. Krvavca). Nakon toga posvećuje se isključivo radu na TV, gdje se dokazuje serijskim emisijama (zapažena satira Sto ljepotica na dan, 1970). Umirovljen je 1980.

LIT.: S. Jurdana, N. Polimac i D. Zubčević: Jednostavnost je vrlina. Film, 1(1975) 1, str. 13. — I. Škrabalo: Između publike i države. Povijest hrvatske kinematografije 1896–1980. Zagreb 1984. — P. Volk: Istorija jugoslovenskog filma. Beograd 1986.
 
Damir Radić (1998)