Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GABRIĆ, Ante, misionar (Metković, 18. II. 1915 — Maria Polli, Bengal, 20. X. 1988). U Družbu Isusovu stupio 1933. Nakon završenog studija filozofije u Zagrebu 1938. odlazi za misionara u Indiju. Po godinu dana uči jezike u Hazarigabhu i Boshontiju te studira teologiju u Kurseongu, a za svećenika je zaređen 1943. Djeluje u zapadnom Bengalu (Ranchi 1946, Boshonti 1947–62. i 1972–74, Morapai 1945. i 1962–71, Maria Polli 1975–88). Postiže velike rezultate u širenju kršćanstva te u duhovnoj i materijalnoj izgradnji tih naselja. Osniva nove župe, podiže crkve i kapele, pučke, srednje i više tehničke i obrtne škole, bolnice, sirotišta i domove za beskućnike. Organizira podizanje nasipa uz Ganges, gradnju putova i mostova, osnivanje »rižinih banaka« i industrijskih pogona tvornice cipela »Bata«. Skuplja pomoć po čitavom svijetu za svoje gradnje i pothvate te za prehranu stanovništva. Također u tu svrhu od 1939. u vlastitoj nakladi izdaje časopis Tamo gdje palme cvatu, u kojem objavljuje pisma i izvješća o svom radu i potrebama tamošnjeg naroda (od 1970. izdaje ga provincijalat Družbe Isusove u Zagrebu). Surađuje u gotovo svim vjerskim časopisima u domovini, u mnogim listovima iseljenih Hrvata u svijetu i inozemnim misijskim publikacijama. Od 1969. više puta posjećuje Hrvatsku, drži konferencije i sastanke po čitavoj zemlji, kojima promiče misijski duh i potiče na duhovnu i materijalnu pomoć katoličkim misijama. Bliski suradnik i savjetnik Majke Terezije u Calcutti. Ostavio u rukopisu Dnevnik župe Maria Polli (1975–78), čija se kopija čuva u Arhivu Hrvatske pokrajine Družbe Isusove u Zagrebu.

DJELA: Bošonti. Zagreb 1940. — Tamo gdje palme cvatu (pisma misionara iz Bengalije). Split 1969. — Životni put jednog misionara (pisma, izvješća, dnevnici i članci), 1–4. Zagreb 1972–1977, 1989. — To je dar. Zagreb 1978.
 
LIT.: J. Gusić: Predgovor (u: A. Gabrić, Životni put jednog misionara. Zagreb 1976). — L. Depolo: Predgovor (u: A. Gabrić, To je dar. Zagreb 1978, 3–4). — J. Kokalj: Pogovori ob Gangesu. Ljubljana 1989. — Y. de Steenhault: A Saga of Love. Calcutta 1990. — L. Rađa: Ono malo više. Ante Gabrić isusovac i misionar. Zagreb 1993.
 
Mijo Korade (1998)