Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GALEKOVIĆ, Đuro, brodostrojarski inženjer (Zagreb, 3. IV. 1902 — Zagreb, 21. II. 1986). Realnu gimnaziju završio 1923. u Zagrebu. Radio u arsenalu u Tivtu 1928. i plovio kao treći časnik stroja na brodovima duge plovidbe 1930–31. God. 1936. završio strojarski smjer Tehničkog fakulteta u Zagrebu te se zaposlio kao nastavnik brodograđevnih i strojarskih predmeta na Državnoj pomorsko-trgovačkoj akademiji u Bakru (1938–43). Od 1943. u partizanima bio sudionikom Kongresa privrednih stručnjaka Hrvatske u Otočcu (1944) i bavio se pomorskim pitanjima u Tehničkom odjelu ZAVNOH-a. Po završetku rata postavljen je za voditelja odsjeka za riječni promet i transportna poduzeća u Državnoj upravi narodnih dobara i nakon njezine reorganizacije voditeljem odsjeka za stručnu nastavu pri kadrovskom odjelu Ministarstva industrije FNRJ. Bio je i šefom kabineta u Ministarstvu (1945), potom viši referent Centralne uprave brodogradnje u Beogradu (1951) te voditelj stručnih škola u Saveznom ministarstvu trgovine i industrije u Beogradu. God. 1948. sudjelovao je u osnivanju Brodarskog instituta u Zagrebu u kojem je radio od 1952. do umirovljenja 1967. kao viši stručni suradnik, načelnik izdavačkog odjela te glavni i odgovorni urednik časopisa Brodogradnja (1952–66). Surađivao u Brodogradnji (1953) i Prirodi (1962), prevodio stručne knjige. Izradio je idejne projekte za dva putnička obalna broda i projekt školskog jedrenjaka.

LIT.: 125. obljetnica pomorskog školstva u Bakru 1849–1974. Rijeka 1974, 63. — Brodarski institut 1948–1978. Zagreb 1978, 99. — N. Rapajić i M. Kolar-Dimitrijević: Kongres privrednih stručnjaka Hrvatske. Zagreb 1985, 235. — Đuro Galeković (1902–1986). Brodogradnja, 34(1986) 1, str. 52.
 
Tatjana Delibašić (1998)