Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANĐEO LOVRIN, graditelj (XIV st.). Sin graditelja Lovre iz Zadra, brat graditeljâ Nikole, Jurja i Petra koji su djelovali u Dubrovniku i Kotoru. Spominje se kao Angelus filius Laurencii, petrarius, od 1339. do 1368. u Dubrovniku, gdje je od 8. IX 1348. vodio gradnju crkve Sv. Vlaha. U veljači 1356. primio je u naukovanje Maroja, sina Nikolice iz Splita, a u ožujku 1358. Pribila, sina Radoste.

LIT.: Cvito Fisković: Zadarski majstori u Dubrovniku tokom 14. stoljeća. Anali historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 2(1953) 398, 400–402. — Isti: Prvi poznati dubrovački graditelji. Dubrovnik 1955, 88–89. — Isti: Zadarski sredovječni majstori. Split 1959, 17.
 
Ivo Petricioli (1983)