Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GAZAROVIĆ, Aleksandar (Alessandro Gazzari), povjesničar (Vis, 28. VI. 1637 — Vis, 13. IX. 1706). Unuk književnika Marina. Naobrazbu stekao u Hvaru. Najveći dio života proveo u Visu, gdje mu je obitelj imala brojne posjede i ljetnikovac. Pripadao gornjem sloju hvarskog plemstva i bio gorljiv protivnik izjednačivanja plemićkih i pučanskih prava u komunalnoj upravi. God. 1676. spominje se kao blagajnik plemićkoga Malog odbora za izdatke. Proučavao povijest grada i otoka Hvara i Visa. U rukopisu je ostavio djela Avvenimenti storici della città di Lesina compendiati in tre libri dal Signor A. G. nobile di Lesina i Historia d’Illustrissimi Prelati di Lesina e Brazza. Atione di Alessandro Gazzari nobile pharense proseguita poi da altri dopo la morte dell’Autore che segui l’anno 1706. Izvornici su se nalazili u knjižnici zadarske klasične gimnazije, a uništeni su prilikom savezničkog bombardiranja u II. svjetskom ratu. Prijepisi rukopisa Avvenimenti čuvaju se u Kaptolskoj knjižnici u Hvaru i u knjižnici G. Novaka u Zagrebu. Drugi prijepis objavio je Novak 1978. u Starinama JAZU. Prijepis djela Historia čuvao se, prema podacima I. von Düringsfeld i D. Berića, u knjižnici obitelji Machiedo u Hvaru. Prvo djelo (Avvenimenti) sadržava pregled povijesti otoka i grada Hvara od najstarijih vremena do njegova doba i datirano je 25. X. 1660. U pisanju se služio djelima antičkih pisaca i geografa te brojnim srednjovjekovnim i suvremenim povijesnim, književnim i kulturnim vrelima. Najveću povijesnu i znanstvenu vrijednost imaju dijelovi koji se odnose na plemićko-pučanske sukobe od XV. do XVII. st. (napose hvarski pučki ustanak), napadaj Katalonaca na Vis 1483, napadaj Eulg-Alija (Uluz-Ali) na Hvar i sudjelovanje hvarske galije u lepantskoj bitki 1571. Drugi rukopis (Historia) sadržava pregled crkvene povijesti, posebice kronologiju biskupa Hvara i Brača. Rukopis je do 131. stranice pisan Gazarovićevom rukom, a potom su ga do 1706. dopunili drugi autori. Pripisuje mu se i kratki rukopis Apologia o difesa a favor del Commentarioli di M. M. (Marulo) contro la note del Dr Lucio Traurino, koji se danas čuva u Znanstvenoj knjižnici u Zadru (Rukopisi, br. 377). Pokopan je u obiteljskoj grobnici u crkvi sv. Ciprijana u Kutu (danas dio grada Visa).

LIT.: Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna–Zara 1856, 140. — I. Düringsfeld: Aus Dalmatien, 2. Prag 1857, 231. — J. Boglić: Studi storici sull’isola di Lesina. Zara 18742, 53, 120, 186. — V. Brunelli: Catalogo sistematico dell’I.r. biblioteca ginnasiale-provinciale di Zara. Programma dell’I.r. ginnasio superiore di Zara, 45(1901–1902) str. 41. — N. Duboković Nadalini: Inventar javnih crkvenih i privatnih arhiva otoka Hvara (Dodatak). Split 1957, 16. — D. Berić: Prilog biografiji pjesnika Marina Gazarovića. Prilozi povijesti otoka Hvara, 1(1959) str. 74–75. — G. Novak: Aleksandar Gazzari (Gazarović), Povijesni događaji Hvara složeni u tri knjige. Starine, 1978, 57, str. 51–73. — A. Gabelić: Ustanak hvarskih pučana (1510–1514). Split 1988. — S. Antoljak: Hrvatska historiografija (do 1918), 1. Zagreb 1992. — M. Kurelac: Ivan Lučić Lucius otac hrvatske historiografije. Zagreb 1994.
 
Lovorka Čoralić (1998)