Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GAŽI, Franjo, agronom i prevoditelj (Peteranec kraj Koprivnice, 1. IV. 1912 — Zagreb, 10. I. 1990). Gimnaziju završio u Koprivnici 1932, diplomirao 1937. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Isprva radio kao agronom u Klanjcu, potom u odjelu za poljodjelstvo Banovine Hrvatske, a 1940–41. je trgovački ataše u jugoslavenskom veleposlanstvu u Moskvi. Nakon njemačkog napadaja na SSSR odlazi u Jeruzalem, Carigrad i Kairo, gdje radi na izradbi plana savezničke pomoći Jugoslaviji, a potkraj rata u London. Nakon rata zaposlio se u Zavodu za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, potom u Saveznom ministarstvu trgovine i opskrbe, gdje s Direkcijom UNRRA-e za Jugoslaviju organizira dopremu hrane, sjemenja i poljodjelskih strojeva. Također je bio zastupnik Privremene narodne skupštine. U listopadu 1945. podnio je, kao suradnik I. Šubašića, ostavku, a zbog svoga je političkog djelovanja bio 1947. uhićen i, pod optužbom da je sudjelovao u organiziranju Seljačkog bloka radi okupljanja oporbenjaka iz bivših seljačkih stranaka, u procesu protiv Dragoljuba Jovanovića osuđen na 5 godina zatvora u Požarevcu u Srbiji. Nakon izdržane kazne radio u Glavnom zadružnom savezu Hrvatske 1952–57, zatim bio direktor Poljoprivrednog dobra »Lika« i 1960–69. stručni savjetnik u PIK »Sljeme«. Poslije je do umirovljenja 1974. radio u izdavačkom zavodu MH, gdje je s engleskoga, ruskoga i francuskoga preveo više memoarskih, povijesnih, putopisnih, stručnih i beletrističkih djela. Preveo je s ruskoga Specijalno ratarstvo D. N. Prjanišnikova (Zagreb 1937; sa suprugom Valentinom Gaži-Baskovom), a s engleskoga knjigu Selo i grad M. Ezekiela i L. Witta (Zagreb 1954). Prevodio D. D. Eisenhowera, V. Ivanova Leonova, I. S. Turgenjeva, J. A. Michenera, I. J. Jefremova, E. T. Bella, S. Hassela, F. Lundberga i L. I. Brežnjeva (Zagreb 1953–79). Stručne članke o poljodjelstvu objavljivao u Agronomskom glasniku (1954) i Biltenu Poljodobra (1958, 1965, 1967, 1969, 1973–77, 1984–88), a popularne u Vikendu, Startu, Izboru i Vjesniku.

DJELA: La question paysanne en Yougoslavie. Istanbul 1944. — Indija. Zagreb 1953.
 
LIT.: K. Kiš: In memoriam — Franjo Gaži (1912–1990). Bilten Poljodobra, 37(1989) 9/10, str. 263. — V. Pavlek: In memoriam — Franjo Gaži. Agronomski glasnik, 51(1989) 6, str. 57–59.
 
Ivo Miljković (1998)