Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GLAVAN, Mate, arhitekt (Podvežica kraj Sušaka, 20. VIII. 1836 — Sušak, 3. VII. 1914). Školovao se na Politehnici u Grazu. Djelovao u Sušaku i Rijeci kao poduzetnik, projektant, javni i kulturni djelatnik. Projektirao je zgradu Rafinerije nafte u Rijeci (građena 1883). Najpoznatije mu je djelo sušački hotel »Kontinental« (građen 1885–87), monumentalno historicističko zdanje, kojim je zacrtao poteze novih ulica, a time i smjerove izgradnje toga dijela grada. Zanimljivo je riješio glavno pročelje, naglašeno dvjema krnjim piramidama na krovu, okrenuvši ga prema trgu što ga je oblikovao kao terasu hotelske kavane koja je, ubrzo nakon otvorenja, postala središtem društvenog i umjetničkog života Sušaka. Osnovao je tiskaru na Kortilu, bio predsjednik rodoljubnog društva »Jadranska vila«, pokrenuo zakladu za đačke stipendije pri Gradskom poglavarstvu u Sušaku.

LIT.: Inaugurazione. La Bilancia, 21(1888) 16. V, str. 2. — A. Rački: Povijest grada Sušaka. Sušak 1924, 247. — M. Kolombo: Sto godina Riječke rafinerije (1882–1982). Rijeka 1982, 16, 22. — R. Matejčić: Kako čitati grad. Rijeka 1990, 337–340.
 
Marina Vicelja (1998)