Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANIĆ, Vladimir, jezikoslovac (Titovo Užice, 21. XI 1930). Sin je Dragutina, geologa. U Zagrebu je završio gimnaziju i na Filozofskom fakultetu studirao jugoslavenske jezike i književnosti te ruski jezik s književnošću. Diplomirao je 1956. Doktorsku disertaciju Jezik Ante Kovačića obranio je na Filozofskom fakultetu u Zadru 1963. Najprije je radio kao novinski lektor, a zatim je postao asistent, docent i izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru (1960–1974), pa u Zagrebu, gdje je od 1976. redoviti profesor i šef Katedre za suvremeni hrvatski književni jezik. Bio je prvi znanstveni sekretar Međunarodnoga slavističkog komiteta (1974–1979). Od 1975. je član, a od 1976. predsjednik Komisije za jezik Sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske. Sudjelovao je na slavističkim kongresima i skupovima u zemlji (Zadar, Beograd, Budva, Zagreb) i inozemstvu (Varšava, Budimpešta). Predavao je i na stranim sveučilištima (Savezna Republika Njemačka 1966/1967, Švedska 1976). — A. proučava razvoj jezika u XIX st. u Dalmaciji, djela Š. Starčevića, M. Pavlinovića i sintaksu suvremenoga hrvatskog književnog jezika. Objavljuje članke, rasprave, studije, recenzije i kritike u časopisima i zbornicima: Jezik (1958–1977), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru (1964–1976), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (1967), Zadarska revija (1971–1973), 15 dana (1973, 1977), Zbornik zagrebačke slavističke škole (1976), Filologija (1978). Napisao je dosad više od 100 stručnih i znanstvenih priloga. S Josipom Silićem pripremio je novi pravopis hrvatskoga književnog jezika. Bio je u uredništvu Zbornika referata s Međunarodnog slavističkog kongresa (Zagreb 1978).

DJELA: Jezik Ante Kovačića. Zagreb 1971.
 
Milan Moguš (1983)