Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GOJČO (Goizo, Goyzo, Guoiço), hrvatski ban između 1060. i 1069. Prema M. Baradi, G. i Gojslav, ubijeni brat Petra Krešimira IV, bili bi ista osoba, ali ih drugi povjesničari, od F. Šišića do Nade Klaić, ne poistovjećuju. G. se kao ban spominje u Krešimirovim ispravama izdanim 1060–62. i vjerojatno je jedan od neimenovanih banova u kraljevoj ispravi izdanoj u Ninu 1069. Drugi bi ban, u krajevima između Drave i Save te poslije na sjevernom dijelu istočnojadranske obale, bio Dmitar Zvonimir.

LIT.: F. Rački: Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia. Zagrabiae 1877. — F. Šišić: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb 1925. — M. Barada: Prilozi kronologiji hrvatske povijesti. Rad JAZU, 1957, 311, str. 186, 199. — M. Kostrenčić, J. Stipišić i M. Šamšalović: Diplomatički zbornik, 1. Zagreb 1967. — N. Klaić: Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb 19752.
 
Mladen Švab (2002)