Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HALPER, Radovan, arhitekt (Zagreb, 5. VIII. 1928 — Aarau, 15. VIII. 1993). U Zagrebu završio gimnaziju 1946. i 1953. diplomirao arhitekturu u klasi M. Kauzlarića na Tehničkom fakultetu. Već za studija surađuje na projektima i u natječajima sa Z. Strižićem, B. Milićem, poslije radi u V. Turine na projektima športskih zgrada te s B. Rašicom. Odlazi u Pariz 1955. i radi kao crtač u više arhitektonskih biroa, a 1957. u Švedsku, gdje je suradnik u Urbanističkom birou grada Stockholma. God. 1957–63. radi na planiranju satelitskoga grada Farste i središta Arste nedaleko od Stockholma, 1963–74. vodi arhitektonski biro »Halper–Karlen« u Stockholmu, gdje izvodi poslovno-stambenu zgradu (1967–68) i poslovnu zgradu s bankom u gradskom središtu. Bavio se studijom individualnog stanovanja razrađujući tip montažne kuće prilagodljive svakom terenu (ideja kuće tipa gljive »Pilzhaus«). God. 1969–70. izvodi naselja Nybodaberg u Tyresöu, a 1970–74. u Stockholmu zgradu Skaraborgs Banken s cjelovitim interijerom. Istodobno radi i u Švicarskoj, gdje u Aarauu s arhitektom H. Schaffnerom osniva projektni biro i izvodi naselje Schützenwiese u Gränichenu, 1972–75. Sa skupinom arhitekata iz Stockholma dobiva III. nagradu na natječaju za Arapski centar u Abu Dabiju 1975. te gradi vilu Al-Katmi u Kuwaitu i Swiss Center u Abu Dabiju 1979, primjenjujući elemente izvorne arapske arhitekture. U Švicarskoj 1980. izvodi stambeno-poslovnu zgradu u Oltenu te rekonstrukciju i dogradnju poslovne zgrade u Aarauu. Gradi obiteljske kuće u Gränichenu (1984) i u Oberkulmu (1985). Od 1986. vodi vlastiti biro i radi poslovnu zgradu osiguravajućeg društva »La Suisse« u Aarauu s interijerom (1984–90), kliniku u Schachenu s interijerom (1985–88) te u Aarauu adaptaciju klinike za ženske bolesti »Kanton Spital« (1991) i stambene zgrade u robnu kuću »Bazar 1001 noć« (1991–92). Također projektira naselje Bürsten–Walther u Oberentfeldenu 1991–93. i stambene kuće u Buchsu kraj Aaraua 1992. te izvodi kuće u nizu u Rohru 1992. Svoja putovanja bilježio je crtežima i akvarelima koje je i izlagao.

LIT.: V. Marsić: In memoriam Radovan Halper. Život umjetnosti, 30(1995) 56/57, str. 84–95.
 
Tomislav Premerl (2002)