Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GOMZI, Zoran, kemijski inženjer (Karlovac, 25. III. 1940). U Zagrebu završio gimnaziju 1958, diplomirao 1963. te 1975. doktorirao tezom Kinetika i mehanizam reakcija esterifikacija i dehidratacija uz ionske izmjenjivače kao katalizatore na Tehnološkom fakultetu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije). Od 1964. radio u Industriji proizvoda za rasvjetu (IPR) i potom od 1967. na Tehnološkom fakultetu kao asistent, od 1976. kao docent, od 1983. kao izvanredni i od 1989. kao redoviti profesor. Baveći se kemijskim inženjerstvom, u fakultetski je studij uveo predmet reakcijsko inženjerstvo, a napose proučava katalitička svojstva ionskih izmjenjivača i neidealna strujanja plin–kapljevina te se bavi kinetičkim istraživanjem u višefaznim reaktorima, modeliranjem reaktora i reakcijskih sustava. Surađivao je u periodicima Kemija u industriji (1968, 1970, 1972, 1975, 1981–82, 1985, 1989, 1991, 1995, 1998), Tekstil (1974), Croatica chemica acta (1980), Chemical Engineering Science (Oxford 1983), Staub – Reinhaltung der Luft (Berlin 1986), Angewandte Makromolekulare Chemie (Basel 1988), Industrial and Engineering Chemistry (Washington 1990), Journal of Molecular Liquid (Amsterdam 1990), Journal of Applied Polymer Science (New York 1993), European Polymer Journal (Oxford 1994, 1996), Polymer Engineering and Science (Greenwich 1995), Journal of Polymer Engineering (London 1996), Reaction Kinetics and Catalysis Letters (Budimpešta 1996, 1998), Applied Catalysis (Amsterdam 1998), Chemical and Biochemical Engineering Quaterly (1998), Ružičkini dani (zbornik; Vukovar 1998).

DJELA: Kemijski reaktori. Zagreb 1998.
 
LIT.: V. Gržetić: Bibliografija objavljenih radova djelatnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1993. Zagreb 1995.
 
Marija Kaštelan-Macan (2002)