Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GOPČEVIĆ, pomorska obitelj podrijetlom iz Poda i Orahovca u Boki kotorskoj čiji su istaknuti predstavnici živjeli u XVIII. i XIX. st. Krsto, pomorski kapetan i brodovlasnik; sa svojom korvetom »Amorevole« borio se kao ruski saveznik protiv Francuza u Boki kotorskoj 1806–07. Prvih desetljeća XIX. st. prenio je svoje pomorskotrgovačko poslovanje u Odesu, a od 1830. uspješno se bavio trgovinom u Trstu. Spiridon, brodovlasnik i trgovac (1807–1861), sin Krste, preuzeo očevo poslovanje u Trstu. Bavio se gradnjom velikih i brzih brodova. God. 1842. i 1843. u riječkog brodograditelja A. Zanona dao je sagraditi dva brigantina »Restaurador Rosas« i »Car Lazar« koje je potom, u vrlo jakoj utakmici s brodovima sjevernoameričke konstrukcije, prodao argentinskoj ratnoj mornarici. God. 1852. bio je najjači tršćanski brodovlasnik; imao 22 jedrenjaka duge i velike obalne plovidbe (11 sagrađeno u riječkom brodogradilištu) i 2 manja parobroda. Istaknuo se svojim projektom za novu tršćansku luku (Porto nuovo), a financijski je pomagao i obnovu riječkog brodogradilišta. Za Krimskog rata 1853–56. nije uspio izvesti kupljeno žito s Crnog mora te je zapao u novčane teškoće. Član obitelji je i → SPIRIDION, publicist i astronom amater.

LIT.: G. Gerolami: Trieste al mare. Trieste 1955. — R. F. Barbalić: Prodaja Gopčevićevih brodova argentinskoj ratnoj mornarici. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 3(1955) str. 145. — M. Zloković: Pomorstvo Poda. Ibid., 12(1964) str. 221–247. — I. Zloković: Pomorstvo Orahovca. Ibid., 13(1965) str. 99–117. — Isti: Spiridon Gopčević. Ibid., 15(1967) str. 147–165. — R. F. Barbalić: Pomorsko-trgovačke veze Istre i Hrvatskog Primorja sa Bokom. 12 vjekova Bokeljske mornarice (zbornik). Beograd 1972, 128, 131. — I. Zloković: Pomorstvo manjih naselja Boke kotorske. Ibid., str. 106, 111.
 
Tatjana Delibašić (2002)