Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GORENC, Marcel, arheolog i povjesničar umjetnosti (Trst, 10. V. 1915). U Zagrebu je 1934. završio klasičnu gimnaziju i 1938. na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest umjetnosti s klasičnom arheologijom. Radio je kao kustos u MUO (1940–45) i Modernoj galeriji (1946) u Zagrebu, potom kao muzeolog savjetnik u Ministarstvu prosvjete i kulture u Beogradu (1947–49). Od 1950. do umirovljenja 1981. radi u Arheološkome muzeju u Zagrebu, gdje 1953–66. obnaša dužnost ravnatelja. Pokretač je i glavni urednik III. serije Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu (1958–66). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1950–74. predavao povijest umjetnosti starog vijeka i muzeologiju. Istraživao je brojna arheološka nalazišta iz rimskog doba u sjevernoj Hrvatskoj (Varaždinske Toplice, Šćitarjevo, Ludbreg, Slankamen, Vukovar, Benkovac kraj Okučana, Zagreb). Posebice se bavi urbanizacijom južne Panonije u rimsko doba i rimskom provincijalnom umjetnošću Norika i Panonije. Pisao je i studije o europskoj i novijoj hrvatskoj umjetnosti. Radove je objavljivao u časopisima Historijski zbornik (1951), Jugoslavija (1951), Ljetopis JAZU (1955, 1959), Rad vojvođanskih muzeja (Novi Sad, 1956), Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (1958, 1961, 1970–71, 1981, 1983–84), Arheološki pregled (Beograd 1959, 1966–71), Iz starog i novog Zagreba (1960), Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske (1960–61, 1966), Arheološki radovi i rasprave (1963), Arheološki vestnik (Ljubljana 1968), Kaj (1973–74), Archaeologia Jugoslavica (1979) i dr. Dobitnik je Nagrade »Pavao Ritter Vitezović« 1986.

DJELA: Račićeva grafika. Zagreb 1951. — Antikna skulptura u Hrvatskoj (suautorica J. Tadijanović). Zagreb 1952. — Pregled povijesti umjetnosti i arheologije. Zagreb 1954. — Antika u Jugoslaviji. Beograd 1967. — Prilog istraživanju antiknih naselja i putova u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (suautorica B. Vikić-Belančić). Zagreb 1969. — Pregled povijesti Varaždinskih Toplica (suautori J. Čabrian i B. Vikić-Belančić). Zagreb 1973. — Varaždinske Toplice – Aquae Iasae u antičko doba (suautorica B. Vikić-Belančić). Varaždinske Toplice 1980.
 
LIT.: (Životopis s popisom arheoloških radova). Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 15(1982) str. VII–X. — Dodjela Nagrada »Pavao Ritter Vitezović«. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 36(1987) 1/2, str. 21. — B. Vikić-Belančić: 80. obljetnica života Marcela Gorenca. Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo, 27(1995) 1, str. 59–60.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (2002)