Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GORJANSKI, Nikola I, mačvanski ban i palatin (?, prva pol. XIV. st. — Gorjani kraj Đakova, 25. VII. 1386). Sin Andrije I. Bio je osobito odan pristaša kralja Ludovika I. Anžuvinca. Od 1354. do 1375. obnašao je dužnost mačvanskog bana. Brinući se za poslove banovine, nije obraćao pozornost teškoćama koje je 1371. Nikola Altomanović prouzročio Dubrovčanima. Njihove opetovane žalbe Nikoli I. zbog Altomanovićevih nasilja ostale su bez rezultata. God. 1375. Ludovik ga je postavio za palatina i povjerio mu da, uz kraljicu majku Elizabetu, bude nakon njegove smrti skrbnik njegovoj kćeri kraljici Mariji. No vlast koju je G. prikupio u vrijeme Ludovikove bolesti i nakon njegove smrti 1382. izazvale su mnoge hrvatske i ugarske velikaše da mu se suprotstave. U takvim prilikama Nikola uzalud pokušava sklopiti savez s Mlečanima kako bi osigurao dalmatinske gradove kako od njihovih pretenzija tako i od pretenzija bosanskoga kralja Tvrtka I, s kojim je 1385. proveo izmirenje prepustivši mu Kotor. Te je godine u Požegi na njegov prijedlog utanačena pomirba s nezadovoljnim ugarskim i hrvatskim velikašima. Pomirba je bila povezana i sa ženidbenom ponudom francuskoga kralja Karla VI, koji je Mariju prosio za svojega sina Luja, čime bi se otklonile pretenzije na prijestolje Marijina zaručnika Žigmunda Luksemburgovca i Karla Dračkog. Francuski je kralj, uvidjevši tko zapravo vlada u Ugarskoj, imenovao 1385. Nikolu svojim vijećnikom sa svim prihodima. Nezadovoljni su se velikaši, međutim, uskoro priklonili Karlu Dračkom, koji je doveden u Budim i gdje ga je u dosluhu s kraljicama Nikola dao ubiti u veljači 1386. Nakon toga, u otvorenoj pobuni protivnici kraljica i Nikole, Ivan Paližna i braća Horvat, postavili su im zasjedu kraj Gorjana. U sukobu, u kojem je hrabro branio kraljice, Nikola je sasječen.

LIT.: J. Kempf: Požega. Požega 1910, 94. — F. Šišić: Knezovi Gorjanski. Prilog prošlosti našega plemstva u srednjem vijeku. Novosti, 30(1936) 357, str. 18. — Isti: Pregled povijesti hrvatskog naroda. Zagreb 19623. — V. Klaić: Povijest Hrvata, 2. Zagreb 1972, 198, 215, 225, 231–232, 241–244, 247–250, 252–258. — N. Klaić: Povijest Zagreba, 1. Zagreb 1982. — Ista: Zagreb u srednjem vijeku. Zagreb 1982. — Ista: Crtice o Vukovaru u srednjem vijeku. Vukovar 1983, 90–95.
 
Mladen Švab (2002)