Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GORUP, Nikola, vjerski pisac (Lipnik kraj Ozlja, 1713 — Krapina, 5. II. 1778). Svećenik, 1738–43. kapelan u Zlataru, 1743–47. župnik u Zaboku potom i u Krapini, gdje je 1747. naslijedio kajkavskog pisca S. Fučeka. Pod njegovim vodstvom je 1750. na Trškom Vrhu povrh Krapine započeta gradnja barokne crkve Majke Božje Jeruzalemske, gdje je pohranjen kipić Majke Božje Škapularske, koji je, prema lokalnoj predaji, kao devocionalni spomen-dar 1669. donijet iz Jeruzalema u Krapinu te ondje uvelike štovan. Gorupov je vjerojatno (Doris Baričević) i sažeti latinski tekst spomenice trškovrške crkve s imenima i podatcima o donatorima, slikarima i kiparima koji su ukrasili i bogatim inventarom opremili unutrašnjost crkve. Pisac je djela Zercalo Marijansko kipa jeruzalemskoga vu Krapine (1768) u kojemu, uz povijesni prikaz crkve i povijesno-legendarni opis podrijetla i štovanja čudotvornoga kipa, govori o Karmelićanskom redu i Bratovštini sv. škapulara te prilaže nekoliko marijanskih popijevkâ. Djelo je posvetio prepoštu zagrebačkoga Kaptola, biskupu beogradskom i smederevskom Stjepanu Pucu (Pucz, Putz). Ne navodeći u knjizi svoje ime, posvetni je tekst potpisao »služica najponiznejši N. N.«. Autorstvo mu je sa sigurnošću utvrdio A. A. Baričević u bibliografskom spisu Catalogus librorum Zagrabiae impressorum ordine chronologico (rkp.). Naslovno sugeriran oslon na stoljeće starije Habdelićevo Zercalo Marijansko (1662) očit je i u zajedničkoj nakani promicanja Marijina štovanja.

DJELA: Zerczalo Marianszko kipa jerusalemszkoga vu Krapine pod Bratovschinum sz. skapulara podignyenoga. Zagreb stampano pri Andrasu Besse purgaru klobucharu, per Anton Jandera factorem 1768.
 
LIT.: P. J. Šafařík: Geschichte der illirischen und kroatischen Literatur. Prag 1865, 286, 371. — R. Strohal: Svećenici hrvatski književnici u 18. i početkom 19. vijeka ovkraj Velebita. Katolički list, 61(1910) 45, str. 384. — V. Noršić: Povjest župe Bl. Dj. Marije u Zlataru. Zagreb 1942, 93. — R. Hrašćanec: Jeruzalemska Majka Božja na Trškom Vrhu. Zagreb 1943. — D. Baričević: Štajerski kipari na Trškom Vrhu. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 24(1975) 1/6, str. 21–32. — Ista: Kiparska djela u crkvi Marije Jeruzalemske na Trškom Vrhu. Kaj, 15(1982) 1, str. 163–176.
 
Elizabeta Palanović (2002)