Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRAČAN, Giga, rođ. Drndarski, prevoditeljica, kazališna kritičarka i esejistica (Osijek, 25. IV. 1945). Gimnaziju i glazbenu školu završila 1963. u Osijeku. Diplomirala 1968. komparativnu književnost i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditeljica knjižnice školskog centra u Osijeku 1968–72, urednica u Muzičkom informativnom centru Koncertne direkcije Zagreb 1972–77, u Zavodu za kulturu Hrvatske 1977–90, poslovna tajnica HGZ 1990. Od 1970. suradnica Radio-Zagreba, od 1989. vanjska, od 1991. stalna urednica u Trećem programu Hrvatskoga radija. Prevodi kritičko-teorijska djela: P. Brook, Prazni prostor (Split 1972); A. Girard, Kulturni razvoj (Zagreb 1977); N. Frye, Anatomija kritike (Zagreb 1979; nagrada Društva hrvatskih književnih prevodilaca); G. Steiner, Smrt tragedije (Zagreb 1979); D. Lodge, Načini modernog pisanja (sa Sonjom Bašić, Zagreb 1988); klasike XIX. st. Charlotte Brontë, Jane Eyre (s Andrijanom Hewitt, Zagreb 1974); E. A. Poe, Odabrane proze (Zagreb 1986); prozu detekcije i njemačku književnost za djecu: J. le Carré, Rat u ogledalu (Zagreb 1972); Agatha Christie, Tko plimu uhvati (Zagreb 1977); A. C. Doyle, Pustolovine Sherlocka Holmesa (Zagreb 1988); H. Winterfeld, Timpetill (Zagreb 1990); prozna, pjesnička i dramska djela autora XX. st.: Dnevnik Ane Frank (Zagreb 1975); E. Bond, Lear (Split 1976); Iris Murdoch, Pod mrežom (Zagreb 1981); W. Inge, Piknik (Zagreb 1993); antologiju Sučelice vječnosti (s T. Maroevićem, Zagreb 1993); B. Callaghan, Hogg: pjesme i crteži (s B. Radakovićem, Zagreb 1998), Margaret Atwood, Modrobrada (Zagreb 1999) i dr. Sklona eruditskim autorima ironičnog i pomalo ludičkog rukopisa, u časopisima objavljuje prijevode J. Thurbera, M. Bradburyja, Lodgea, A. Burgessa, R. Daviesa. Tekstovima o britanskim, američkim i kanadskim autorima, kazališnim kritikama, komentarima i intervjuima s hrvatskim i stranim umjetnicima surađuje u časopisima i novinama; 15 dana, Književna smotra, Telegram, Republika, Revija (Osijek), Vidik, Život, Pitanja, Gordogan, Dubrovnik, Start, Mogućnosti, Glas Slavonije, Vjesnik, Prolog, Vijenac, Kolo, Zarez. Uredila je knjige: T. Bakarić, Hrvatski triptih i D. Jelačić Bužimski, Sjene (obje Zagreb 1988); Hrvatski esej 1990–91 i Was heute anders ist. Der kroatische Essay AD 1900–91 (obje Zagreb 1991); prijevode drama I. Brešana, A. Šoljana i Jelačića Bužimskog u Croatian Drama after »Áretheus« (Zagreb 1992); Macani razni (Zagreb 1996) i dr. Uređuje radijske emisije Kazalištarije, Zoofon. Autorica je radiofonskih radova Kvak i parodije mu te Azucena (s Anom Savić i D. Tralićem, 1993); Saidova Ispovijest ajatolaha (1995), Život u drami, ili od Držića do Držića (s Anom Savić) te Otok pun zvukova, ili Arielov Hvar (2000). Članica je uredništava časopisa Revija (Osijek 1971), Prolog (1977–87), Glasnik UNESCO-a (1983–87. izvršna, 1988–89. glavna urednica), Prolog/Teorija/Tekstovi (1987–90), Vijenac (1993–98); od 1996. uređuje dvije biblioteke za nakladu ArTresor. Predsjednica (1993–2000) Društva hrvatskih književnih prevodilaca i članica (1982) Hrvatskog centra PEN.

LIT.: D. Foretić: Kako osloboditi životinju? »Lear« Edwarda Bonda na tvrđavi Lovrjenac. Odjek, 34(1981) 18, str. 12–13. — N. Dragojević i F. Cacan: Svjetska književnost u hrvatskim prijevodima (1945–1985). Zagreb 1988. — G. Cvitan: Kazalištarije. Večernji list, 33(1989) 1. VI, str. 16. — M. Jandrić: Narcis i Jeka. Vjesnik, 55(1994) 23. IX, str. 23. — A. Škunca: Riznica fikcije. Ibid., 56(1995) 24. III, str. 18. — G. Cvitan: Potplaćenost intelektualnog rada. Zarez, 1(1999) 19, str. 8–9. — M.Jandrić: Od Pere do Pere.Vjesnik, 60(2000) 30. III, str. 21.
 
Jagoda Splivalo-Rusan (2002)