Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRANCARIĆ, Ana Marija, kemijski inženjer (Zadar, 22. I. 1943). U Zadru završila gimnaziju 1961, a u Zagrebu tekstilni smjer diplomirala 1967. te 1979. doktorirala tezom Istraživanje optičkih bjelila na tekstilnim materijalima na Tehnološkom fakultetu. Od 1968. radi u Zavodu za tekstilno inženjerstvo Tehnološkog fakulteta (danas Tekstilno-tehnološki fakultet), gdje je od 1969. asistent, od 1980. docent, od 1987. izvanredni i od 1996. redoviti profesor. Specijalizirala se u tvrtki »Bayer« u Leverkusenu 1973, u Istraživačkom centru Međunarodnog sekretarijata za vunu u Ilkleyju i Tekstilnom odjelu Sveučilišta u Leedsu 1986. te u Tekstilnom odjelu North Carolina State University u Raleighu. Područja su njezina istraživanja optičko i kemijsko bijeljenje tekstilnih vlakana, gašenje fluorescencije optičkih bjelila, kinetika alkalne hidrolize poliestera, razradba fizikalno-kemijskog modela kinetike hidrolize i njegova primjena na eksperimentalne uvjete te adsorpcijska svojstva i elektrokinetičko ponašanje tekstilnih vlakana. Rezultate rada iznosila je na domaćim i inozemnim skupovima te u znanstvenim i stručnim radovima u periodicima Tekstil (1970–75, 1978, 1980, 1985–86, 1988, 1991, 1993, 1997), Textilveredlung (Basel 1975, 1980), Melliand Textilberichte (Heidelberg 1980), Textil Praxis International (Leifelden 1984, 1991–92), Textiltechnik (Leipzig 1985), Textile Research Journal (Princeton 1990), Polimeri (1991), Journal of Applied Polymer Science (New York 1993), Rad i sigurnost (1997), Textile Chemist and Colorist (Research Triangle Park 1997). Suautor skripata Vježbe iz procesa tekstilne dorade (Zagreb 1983) i Vježbe iz oplemenjivanja tekstila (Zagreb 1989). Član je više domaćih i inozemnih stručnih društava i član vijeća britanskog The Society of Dyers and Colourists (1997–2000).

DJELA: Osnove oplemenjivanja tekstila, 1–2 (suautori I. Soljačić i D. Katović). Zagreb 1992–94.
 
Marija Kaštelan-Macan (2002)