Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GREGORČIĆ, Vilim, filatelist (Sveti Ivan Žabno, 2. XII. 1873 — Zagreb, 5. X. 1948). U Hrvatskom filatelističkom društvu (HFD) bio od 1912. odbornik, potom tajnik, potpredsjednik 1930 (s M. Filipovićem) te 1931–40. predsjednik i počasni predsjednik. Osnivač je Filatelističkoga kluba »Zagreb« 1924. i jedan od osnivača, 1933, i dugogodišnji potpredsjednik Jugoslavenskoga filatelističkog saveza (JFS). Utemeljitelj je moderne hrvatske filatelije i najveće ime u njezinoj stručnoj literaturi u prvoj pol. XX. st. Napose se bavio istraživanjem i obradbom maraka Hrvatske, Bosne i Slovenije, a glavne su njegove zbirke maraka Međimurje i Prekomurje 1918, spomen-marke, marke NDH te povijesne (Zagreb) i estetske zbirke. Bio je stručni ispitivač hrvatskih jubilarnih maraka 1918. te međimurskih i prekomurskih 1919. Sudjelovao je na međunarodnim filatelističkim izložbama u Beču 1923, Bruxellesu i Hagu 1924, Moskvi i Parizu 1925. te dobio pet odličja. Pisao je o povijesti hrvatske filatelije i HFD, filatelističkoj literaturi i nazivlju te pečatima grada Zagreba. Surađivao je u listovima, časopisima i drugim edicijama: Filatelista (1919–21, 1924–27, 1929–33, 1935–41; urednik od 1929–34), Filatelistički glasnik (1920–24), Balkan. Prvi hrvatski filatelistički časopis (1921; urednik), Samoborski list (1922), Jugoslavische philatelistische Zentrale (izdavač i urednik 1923–24, 1929–30), Kolektor (Kranj 1925–27, 1929, 1934), Almanah Kraljevstva SHS (1926), Novosti (Zagreb 1926), Svijet (1926–28, 1930), Morgenblatt (1928), Jutarnji list (1930), Nezavisnost (1930), Kalendar »Narodnih novina« (1933), Glasnik Jugoslovenskog filatelističkog kluba (1934), Leksikon Minerva (1936), Filatelistički almanah (1937, 1939), Hrvatski filatelistički vjesnik (1940), Hrvatska filatelija (1941), Naša domovina (2, Zagreb 1943). Također je surađivao u Sammlerwoche (München), Prager Presse (Prag), Postmarke (Beč). Bio je članom uredništva Priručnika maraka hrvatskih zemalja u izdanju Hrvatskoga filatelističkog saveza (HFS). God. 1936. dobio je Plaketu »Eugen Derocco« JFS i Zlatni znak HFS.

LIT.: Sedamdesetgodišnjica Vilima Gregorčića. Hrvatski filatelistički vjesnik, 4(1943) 12, str. 166–167. — 70-godišnjica Vilima Gregorčića. Hrvatska filatelistika, 4(1944) 1–3, str. 3–4.
 
Ivan Librić (2002)