Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HOFFMANN, Hugo, obrtni nadzornik (Brod na Kupi, 12. V. 1871 — Zagreb, 20. XI. 1929). Tehniku završio u Beču. God. 1906. imenovan je zemaljskim obrtnim nadzornikom. Objavio je 1908. izvješće o rezultatima promatranja poslovanja obrtničkih i tvorničkih poduzeća u Hrvatskoj i Slavoniji. Izvješće je vrijedan dopunski izvor za upoznavanje gospodarskih i društvenih prilika u Hrvatskoj i Slavoniji uoči I. svjetskog rata. Sadržava potanke opise radnih prostora te radnih i životnih radničkih prilika. Nakon I. svjetskog rata H. je prešao u službu beogradskog Ministarstva trgovine i industrije. Bio je uključen u ravnateljstva nekih velikih tvornica i pripomogao transferu austrijskoga i mađarskoga kapitala u hrvatske banke i industriju. Nakon proširenja srpskog Zakona o dioničkim društvima od 1896. i na Hrvatsku, bio je 1925. umirovljen. Dio biografske građe o njemu čuva se u DA u Zagrebu.

DJELA: Izvještaj kr. zemaljskog obrtnog nadzornika o pregledanju obrtnih i tvorničkih poduzeća u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb 1908.
 
LIT.: M. Despot: Osvrt na štampanu građu i literaturu o gospodarskoj povijesti Hrvatske od 1850. do 1918. Prilozi za ekonomsku povijest Hrvatske. Zagreb 1967, 275–276.
 
Mira Kolar-Dimitrijević (2002)