Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HOFFMANN, Julije, muzealac (Brod na Savi, 16. III. 1881 — Slavonski Brod, 26. IX. 1958). Po školovanju u Brodu činovnik na željeznici. God. 1920. otpušten je iz službe kao jedan od organizatora generalnog štrajka željezničara. Te godine postao vijećnik, već 1921. razriješen, 1922–24. radio u Tvornici vagona, potom se bavio trgovinom. Od osnutka brodskog muzeja 1934. do umirovljenja 1947, uz prekid 1937–39, bio je njegov ravnatelj i kustos. Skupljao je i istraživao zavičajnu kulturnu baštinu. Svoju vrijednu numizmatičku zbirku (3500 komada, pretežito rimskog novca) i druge starine (značke, ure, slike) darovao 1933. gradskoj općini omogućivši osnivanje Gradskog i arheološkog muzeja. Tu je, pored muzejske, čuvao i arhivsku te knjižnu građu. Utemeljitelj je gotovo svih zbirka današnjeg Muzeja Brodskog Posavlja. Objavio je članak o postanku i razvoju muzeja u Prilozima za upoznavanje Broda i okolice (1943).

LIT.: B. Zmajić i Đ. Krasnov: Noviji hrvatski numizmatičari. Numizmatika, 6(1978) str. 6. — I. Cafuta: Julije Hoffmann – osnivač Muzeja Brodskog Posavlja. Vijesti – godišnjak Muzeja Brodskog Posavlja, 1994, 8, str. 78–85. — Ista: Julije Hoffmann 1881–1958 (katalog izložbe). Slavonski Brod 1999. — Ista: Julije Hoffmann, osnivač Muzeja Brodskog Posavlja. U: Osnivači i prvi kustosi muzeja u Hrvatskoj. Osijek 1999.
 
Višnja Flego (2002)