Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HOFMAN, Emil, atletičar i kineziolog (Karlovac, 1. VIII. 1940). Gimnaziju završio u Karlovcu 1959, Visoku školu za fizičku kulturu u Zagrebu 1966. Profesionalni je atletski trener u Karlovcu do 1967, potom nastavnik u gimnaziji u Dugoj Resi 1968, 1968–82. asistent pri Visokoj školi za fizičku kulturu (od 1974. Fakultet za fizičku kulturu) u Zagrebu, gdje je 1980. doktorirao tezom Relacije dimenzije brzine pokreta i antropometrijskih dimenzija. God. 1982. postao docentom i 1999. izvanrednim profesorom. Bavio se preponskim trčanjem, skokom s motkom i desetobojem. Član je Predsjedništva Zagrebačkog atletskog saveza i predsjednik Stručnog savjeta Hrvatskog atletskog saveza 1986–91, član IO Hrvatskoga sportskog saveza 1991. te predstavnik RH u Radnoj skupini za šport u Radnoj zajednici Alpe-Jadran 1990–2001. Autor je stručnih i znanstvenih radova s područja kineziologije i športa, koje objavljuje u časopisu Kineziologija (1992–93, 1996) te u zbornicima Dijagnostika u sportu (Zagreb 1996), Kineziologija – sadašnjost i budućnost (Zagreb 1997), Nautika i vodeni sportovi (Zagreb 1997), Ekonomski aspekti sporta i turizma (Zagreb 1999), Trener i suvremena dijagnostika (Zagreb 1999).

LIT.: Z. Švegar: Karlovac grad sporta 1880–1985. Karlovac 1987. — Isti: Dva stoljeća športa u Karlovcu. Karlovac 2001.
 
Krešimir Kristić (2002)