Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HOLZMANN, Hugo Ivan, gospodarski i pravni pisac (Tuzla, 19. IV. 1883 — Zagreb, 25. XI. 1953). Sin doseljenika iz Slovačke. Gimnaziju polazio u Grazu, gdje je 1904. završio i pravo s doktoratom. God. 1905. službovao u Okružnom sudu u Tuzli, 1909. bio odvjetničkim vježbenikom u Bihaću, a potom u odvjetnika N. Mandića u Sarajevu gdje je položio i odvjetnički ispit. Tijekom 1910. službovao u Zemaljskoj vladi u Sarajevu, 1913. otvorio odvjetničku kancelariju u Zagrebu, 1914–24. bavio se odvjetništvom u Bugojnu. God. 1924. bio i zamjenikom glavnog urednika zagrebačkog tjednika Der Morgen. Osim knjiga, monografija i brošura, pisao je članke i rasprave s područja financijskog, poreznog i trgovačkog prava, industrije, financija, poljodjelstva, turizma i monetarno-kreditne politike u časopisima i listovima Südslavische Revue (1912–13), Der Morgen (1924–26), Nova Evropa (1924–29), Ekonomist (Beograd 1926–27), Finansijski arhiv (Beograd 1926, 1930–37, 1939–40), Privreda (1926–27, 1930–37), Glasnik urarske i zlatarske struke (1927–28), Mjesečnik Pravničkog društva u Zagrebu (1927), Morgenblatt (1927, 1932–36, 1941), Jugoslovenski tekstilni vjesnik (1928–29), Narodni val (1928), Südslawischer Holzwirt (1929–30), Narodna šuma (1931), Frankfurter Zeitung (1930–35), Sisački glas (1933), Obzor (1938), Nova riječ (1940).

DJELA: Das Forstgesetz des Königreiches Jugoslavien vom 21. Dezember 1929. mit Geltung vom 1. Juli 1930. Zagreb 1930. — Reforma narodne banke i njen privredni značaj. Zagreb 1931. — Svjetska privredna kriza i njezino rješenje s osobitim obzirom na privredu Jugoslavije. Zagreb 1931. — Konsolidovani državni dugovi Kraljevine Jugoslavije. Zagreb 1932. — Die Devisenvorschriften in Jugoslawien. Zagreb 1933. — Fiskalni tereti i narodna imovina i dohodak. Zagreb 1935. — Fiskalni tereti i narodni dohodak. Zagreb 1935. — Zaposlenje stranaca. Zagreb 1935. — Kartelna uredba uz pravilnike, uputstva i kartelni registar. Zagreb 1937. — Unifiziertes Handelsgesetzbuch im Königreich Jugoslawien. Zagreb 1938. — Gesellschaftssteuerrecht im Königreich Jugoslawien. Zagreb 1939. — Wortlaut, Grundriss und Kritik der Körperschaftssteuer in Jugoslawien. Zagreb 1939. — Pravo društvenog poreza u Jugoslaviji. Zagreb 1939. — Das Gesetz über die Liquidierung der Agrarreform auf den Grossgrundbesitzen in Jugoslavien vom 19. Juni 1931. und vom 24. Juni 1933. samt Durchführungsvorschrift vom 8. August 1933. Zagreb (s. a.). — Fremde als Arbeiter und Angestellte in Jugoslavien. Zagreb (s. a.).
 
LIT.: Spomenica Prvog kongresa pravnika Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd 1926, 143. — M. Škerlj: Dr. Holzmann Hugo, Unifiziertes Handelsgesetzbuch im Königrech Jugoslawien. Slovenski pravnik (Ljubljana—Celovec), 53(1939) 9/10, str. 257. — V. Murko: Dr. Holzmann Hugo, Gesellschaftssteuer im Königreich Jugoslawien. Ibid., 55(1941) 1/2, str. 42–43. — A. Leitner: Financialna znanost. Naša domovina, 1. Zagreb 1943, 407.
 
Tatjana Delibašić (2002)