Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORGAS, Dragutin, farmaceut i prehrambeni tehnolog (Kamnik, 31. VII. 1921 — Zagreb, 23. XI. 1984). Gimnaziju završio 1940. u Rumi, diplomirao 1950. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1963. na Tehnološkom fakultetu tezom Utjecaj raznih postupaka hlađenja srdele na kvalitetu naših sardina. Potkraj studija započinje raditi u laboratoriju za ispitivanje građevinskih materijala, 1950–61. voditelj je laboratorija Centralnoga higijenskog zavoda Hrvatske u Zagrebu. U jesen 1961. prelazi na Poljoprivredni fakultet na kojem od 1966. do kraja života vodi Zavod za kemiju. Predavao kemiju, agrikulturnu kemiju i biokemiju, najprije u zvanju predavača, od 1966. docenta, od 1971. izvanrednog i od 1976. redovitog profesora, a sudjelovao je i u poslijediplomskoj nastavi. Glavno područje njegova znanstvenog i stručnog rada bila su kemijska, fizikalno-kemijska i biološka ispitivanja namirnica i poljodjelskih kultura. Posebice se bavio biosintezom karotenoida te dinamikom kretanja rezidua herbicida, insekticida i njihovih metabolita u tlu, vodama i ratarskim kulturama. Radove je objavljivao u časopisima Zdravstvene novine (1951, 1956–57), Poljoprivredna znanstvena smotra (1954, 1965, 1967, 1969, 1971, 1974–75, 1977, 1979), Acta pharmacologica Jugoslavica (1955), Higijena (1955), Biljna proizvodnja (1956), Kemija u industriji (1956, 1958), Fragmenta herbologica Jugoslavica (1979, 1984). Bio je suradnikom Medicinske enciklopedije LZ (Zagreb 1958), napisao skripta iz anorganske kemije za studente agronomije, s B. Roginom, J. Lozovinom i Jelenom Manitašević objavio udžbenik Biokemija (Zagreb 1968), a bio je i jedan od suradnika u knjizi Paule Pavlek i dr. Špinat (Zagreb 1982).

LIT.: Spomenica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1959/60–1969/70. Zagreb 1970, 113–114. — 60-godišnjica Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1969/70–1979/80. Zagreb 1979, 243–245. — (Nekrolozi): Lj. Đumija, Poljoprivredna znanstvena smotra, 67(1984) str. 641–643. — Ista, Agronomski glasnik, 47(1985) 1/2, str. 203–204.
 
Ljubica Đumija (2002)